Waarom Pano wellicht te kort door de bocht gaat

Waarom Pano wellicht te kort door de bocht gaat
  • Pano brengt vanavond een reportage over recyclage van het Belgische afval, met aandacht voor plastics;

  • Tijd om de cijfers en feiten eens op een rij te zetten

  • Ambitie van Fost Plus is om tegen eind 2020 er in te slagen om van 15 naar 23 kg/persoon/jaar in te zamelen

  • Streefdoel van Fost Plus: we willen een recyclageoplossing bieden op termijn voor alle huishoudelijke verpakkingen.

  • Hogere recyclagegraad en gemak voor de consument;

  • De inspanning is collectief en alle initiatieven zijn nodig om België proper te houden

De economie zal circulair zijn of niet zijn

Sedert gisteren doen een aantal boodschappen de ronde via o.a. de social media waarbij PANO vanavond op één TV-kijkend Vlaanderen wil inlichten over recyclage van plastics en wat er gebeurt met de inhoud van o.a. de Blauwe zak. Daarbij hoort wat uitleg: Fost Plus wil open, efficiënt en dynamisch zijn hierin, want recycleren is een vak waar veel komt bij kijken. Het is onze ambitie om een positieve impact te hebben op het klimaat. Onze economie moet circulair zijn, nu meer dan ooit.

Wat zijn de cijfers? Van 42 naar 65% recyclage van huishoudelijke plasticverpakkingen in 5 jaar

In 2018 werd 42% van de huishoudelijke plasticverpakkingen die door de leden van Fost Plus op de markt zijn gebracht gerecycleerd. Daarmee scoorden we beter dan het gemiddelde van Europa en ruim beter dan de huidige wettelijk bepaalde doelstellingen. Alleen zijn we er nog niet en zitten we in een proces dat op termijn moet resulteren in een veel hoger percentage. Daar zijn investeringen voor nodig die ook onlangs de media haalden: 300 miljoen investeringen in betere sorteringen moet tegen 2021 leiden tot verwerking van 140.000 ton uit de nieuwe blauwe zak, en een sortering in 13 fracties P+MD (tot 10 plasticfracties, 2 metaalfracties en de drankkartons). In de komende maanden volgen nog bijkomende investeringen om op termijn de geschatte totale hoeveelheid PMD ca. 250.000 ton per jaar voor heel België) te kunnen sorteren.

We bekijken de hele keten om de hoge recyclagedoelstellingen te kunnen bereiken. Samen met onze leden wordt hard gewerkt aan design-for-recycling zodat de verpakkingen, eens ze afval worden, uitgesorteerd en vervolgens gerecycleerd kunnen worden. Er wordt zwaar geïnvesteerd in de sorteercentra en via projectoproepen worden investeerders aangetrokken om de recyclage van de nieuwe kunststofstromen lokaal te kunnen realiseren. Fost Plus sluit enkel recyclagecontracten met Belgische en Europese recyclagebedrijven die een hoog kwaliteitsniveau kunnen garanderen en op regelmatige basis worden onderworpen aan een audit door een onafhankelijk expertisebureau.

Wij rapporteren aan de Interregionale verpakkingscommissie (IVC) die strikt toeziet op het respect van onze erkenning en de cijfers van Fost Plus controleert.

Tabel: recyclagecijfers plastic verpakking

 

2018

2020

2023

2024

2030

Doelstelling Europa

22,5

 

 

50

55

Doelstelling huishoudelijk verpakkingsafval België

30

50

65

 

70

Resultaat Fost Plus

42

50

65

 

 

 

Nieuwe blauwe zak = nog beter recycleren

Medio 2018 werd besloten om de uitbreiding van de PMD-zak naar de nieuwe blauwe zak geleidelijk aan in heel België in te voeren. Dat betekent dat naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere plastic verpakkingen als botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes, folies, … in die zak ingezameld mogen worden. In 2021 moet heel België overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak.

Tegen eind dit jaar is bij ongeveer 3 miljoen Belgen de nieuwe blauwe zak beschikbaar. Dat betekent dat we nog een weg af te leggen hebben om alle regio’s en intercommunales de kans te geven de blauwe zak aan te bieden, met de garantie dat die achteraf ook op een efficiënte manier worden verwerkt. Sorteren met de blauwe zak is en blijft de meest efficiënte vorm van sorteren en recycleren. Beter dan alle andere systemen.

Op dit moment wordt hard gewerkt om snel het groeitraject af te werken. 42% wordt dus nu al gerecycleerd, en tegen 2023 moet het 65% zijn.

Om de recyclagepercentages te boosten wordt, naast de invoering van de nieuwe blauwe zak, ook massaal geïnvesteerd in de selectieve inzamelinginzameling Out of Home: PMD in bedrijven, On the go initiatieven (openbaar vervoer, luchthavens, enz…).

Samen staan we veel sterker

De Belg sorteert thuis al uitstekend. Maar buiten de eigen woning, of Out-of-Home moet er beter gerecycleerd worden. Het is goed dat er verschillende initiatieven zijn die er samen voor zorgen dat we in ons land verder evolueren naar een circulaire economie. Het is een collectieve inspanning waarbij initiatieven zoals de Mooimakers, Bewapp of acties op het strand bijdragen tot een proper België. Iedereen moet zijn of haar rol kunnen spelen.

Fost Plus is bekend voor "samen goed sorteren, beter recycleren" en blijft verder investeren en innoveren. Op dit moment is huishoudelijk verpakkingsafval efficiënt verzamelen essentieel voor de toekomst van onze samenleving, zeker in volle klimaatdiscussie. Fost Plus werkt aan het bieden van een recyclage oplossing voor alle huishoudelijke verpakkingen tegen 2025.

Maar daar is ook de medewerking van de consument voor nodig: meer discipline om te sorteren, minder in de restafvalzak en minder afval achterlaten op stranden, in bossen en aan de rand van de straten en autowegen. Daar moet ook de overheid zijn rol spelen en de wet handhaven.

Van 15 naar 23 kg tegen 2020

De ambitie van Fost Plus in 2020 is de volgende:

  • Tegen 2021 moeten 11 miljoen Belgen de nieuwe blauwe zak kunnen sorteren (eind 2019 zijn dat al 3 miljoen Belgen)
  • Meer huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak – van 15 naar 23 kg per inwoner/jaar (of 8 kg minder restafval per persoon per jaar, wat een fikse besparing voor de burger oplevert)

Download hier het persbericht