Voortaan wordt er ook gesorteerd in asielcentra van Fedasil

Voortaan wordt er ook gesorteerd in asielcentra van Fedasil

Duurzaam afvalbeheer is een belangrijk thema. Enerzijds vanuit milieuoverwegingen en anderzijds om asielzoekers voor te bereiden op een eventueel later verblijf in België. Met de hulp van Fost Plus heeft Fedasil werk gemaakt van het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval in het opvangcentrum van Florennes, waar op dit ogenblik ongeveer 550 asielzoekers verblijven.

Communicatie alleen met beelden voor een verscheiden publiek

In samenwerking met Fost Plus werden eind mei de eerste 20 afvaleilanden voor het selectief inzamelen van restafval, PMD en papier-karton geïnstalleerd in de studio’s van het asielcentrum van Fedasil in Florennes, waarin gezinnen verblijven. In een latere fase komen er ook in de openbare zones afvaleilanden.

Fost Plus en Fedasil hebben afvaleilanden gekozen die het meest geschikt zijn voor de asielcentra. Aangezien de asielzoekers verschillende talen spreken, werd gekozen voor een hoofdzakelijke visuele communicatie aan de hand van beelden en pictogrammen. « Zoals het spreekwoord luidt, zegt één beeld meer dan duizend woorden omdat een beeld een sterke en directe boodschap aflevert en mensen in beweging kan brengen. Bovendien zorgt het gebruik van beelden ervoor dat de sorteerboodschap beter bij blijft», aldus Fatima Boudjaoui van Fost Plus.

Ook heeft het ecoteam van het asielcentrum een Fost Plus-opleiding gevolgd om beter geïnformeerd te zijn en zo de asielzoekers beter te kunnen te begeleiden. Het project in Florennes is een proefproject, dat naar de andere door Fedasil beheerde centra uitgebreid zal worden.

Verpakkingen sorteren staat centraal op de Wereldvluchtelingendag

Een belangrijk moment in dit project wordt de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Die dag zullen de asielzoekers in het opvangcentrum van Florennes informatie krijgen over hoe heilzaam verantwoord gedrag tegenover de planeet wel kan zijn. Caroline Michaux van Fedasil legt uit: « De Wereldvluchtelingendag editie 2018 wordt bij ons een groene dag. Wij willen van een gezellig moment gebruik maken om onze residenten nieuwe gewoonten aan te leren en te laten uitproberen, om hen te doen inzien dat afval sorteren van levensbelang is voor onze planeet.»

Die dag zal het centrum open staan voor het publiek en zullen allerlei thema’s aangekaart worden, zoals: Wat gebeurt er met de materialen die wij sorteren? De schade die plastics op onze planeet aanrichten, de creatieve « Do it yourself »-initiatieven, land-art en nog veel meer.

En om residenten en bezoekers op een ludieke en plezante manier aan het sorteren te zetten, kunnen zij meedoen aan interactieve spelletjes zoals boogschieten.

Lees het volledige persbericht