Thuis je afval sorteren, dat is vanzelfsprekend ... maar op het werk is dat niet altijd het geval

Thuis je afval sorteren, dat is vanzelfsprekend ... maar op het werk is dat niet altijd het geval

Het is een reflex geworden voor ons Belgen, afval sorteren, zeker wanneer we thuis zijn. Maar op het werk kunnen we soms niet sorteren, omdat de juiste vuilnisbak er niet staat, of omdat de afvalsortering niet op de juiste manier georganiseerd is. 

Het is nochtans een heel eenvoudig systeem (om in de praktijk toe te passen). Bovendien is het goed voor het milieu en kan de organisatie erdoor duurzamer ondernemen.

Steeds meer bedrijven sorteren hun afval maar de kwaliteit kan nog beter

In België zijn ondernemingen wettelijk verplicht hun PMD-afval apart te sorteren. Sinds die verplichting werd ingevoerd, hebben we in bureaus en kantines naast de alomtegenwoordige papierbak ook vuilnisbakken voor PMD zien verschijnen.  De hoeveelheden PMD die worden opgehaald bij bedrijven stijgen dan ook elk jaar. Fatima Boudjaoui, woordvoerster van Fost Plus: “Het doel is om zoveel mogelijk verpakkingsafval bij bedrijven in te zamelen om het te kunnen recycleren.” 

Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering volgens Fost Plus, dat nog meer verpakkingen wil inzamelen en recycleren. Ook de mensen in de bedrijven (werknemers en bezoekers) zijn helemaal voor: ze willen op het werk graag even gemakkelijk hun afval kunnen sorteren als thuis.

Een tweede punt dat Fost Plus aanhaalt is de nood om de kwaliteit van de PMD-afvalsortering in bedrijven te verbeteren. PMD wordt daar namelijk veel vaker fout gesorteerd dan thuis (22 versus 16%). Er komen bijvoorbeeld vaak nog volle plastic flessen of bekertjes in de PMD-zak terecht, die niet in de blauwe zak thuishoren omdat ze het recyclageproces bemoeilijken.

Twee belangrijke punten voor een geslaagde afvalsortering op het werk: goede communicatie en geëngageerd personeel

De afvalsortering organiseren blijkt voor sommige ondernemingen een moeilijke taak te zijn.  Daarom heeft Fost Plus een standaard communicatiecampagne uitgewerkt waarmee op een consistente, correcte en onmiddellijk herkenbare manier wordt uitgelegd hoe de sortering kan aangepakt moet worden. Bovendien kunnen bedrijven zich tot Fost Plus richten voor gratis hulp bij de implementatie van de afvalsortering binnen hun onderneming, en kunnen ze online communicatiemateriaal downloaden of gratis bestellen via De sorteerwinkel. Daar worden alle stappen uitgelegd voor een geslaagde afvalsortering. Met de steun van Fost Plus kan iedereen (beter) sorteren op het werk.

Om nog meer bedrijven en organisaties te bereiken die beter willen sorteren op de werkvloer heeft Fost Plus op de sociale media een filmpje gepost dat heel eenvoudige tips geeft voor juist sorteren en moet duidelijk maken dat goed sorteren op het werk helemaal niet moeilijk is.

Bekijk hier het filmpje 'Hoe PMD sorteren op het werk?'

Download hier het persbericht