Stop de vervuiling van het debat over zwerfvuil

Stop de vervuiling van het debat over zwerfvuil

De voorbije weken en maanden lanceerde de Nederlandse lobbygroep Recycling Netwerk een ongeziene campagne voor statiegeld in de Belgische media. Daarbij richt ze haar vizier vooral op de verpakkende industrie die in ons land aan de wieg ligt van het succesvolle systeem van de blauwe zak. 

Het systeem van de blauwe zak is nochtans een zeer comfortabel systeem dat de Vlaming tijd en geld bespaart en ons nota bene Europees recyclagekampioen maakt. 

Dat Recycling Netwerk dat succesvolle recyclagesysteem wil komen vervangen door een duur statiegeldsysteem en daarmee de modale Vlaming wil straffen is op zich al behoorlijk absurd. Maar nu gaat de organisatie nog een stap verder met een wel erg bij de haren getrokken beschuldiging aan het adres van het verpakkend bedrijfsleven. Onze financiële inbreng in De Mooimakers, dat een brede aanpak van zwerfvuil in Vlaanderen op poten zet, zou ons volgens deze lobbygroep inspraak geven in de monitoring van de zwerfvuilproblematiek.

Onzin! De monitoring van de hoeveelheid zwerfvuil is via OVAM een exclusieve verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Bovendien wordt die monitoring betaald met publieke middelen, niet met de middelen die het bedrijfsleven ter beschikking stelt van de Mooimakers. Die laatste middelen gaan naar een breed actieplan om zwerfvuil samen aan te pakken. 

Lees het volledige persbericht