Pilootproject openbare netheid en afvalsortering in Park van Laken

Pilootproject openbare netheid en afvalsortering in Park van Laken

Fost Plus zet samen met Leefmilieu Brussel en Net Brussel haar schouder onder een pilootproject ter bevordering van netheid en afvalsortering in het Park van Laken. 

Zowel toeristen als de lokale bevolking vinden vaak hun weg naar het Park van Laken. Het is dan ook een populaire picknickplek. Daarom werd het uitgekozen voor het pilootproject. Wie picknick zegt, zegt veel afval: zakjes chips, pizzadozen en zelfs plastic zakken met etensresten. Een kwart van het afval dat in het Park van Laken wordt achtergelaten, bestaat uit PMD-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons). Het project gaat begin juli van start. En dat is niet toevallig gekozen. Met de vakantieperiode neemt namelijk het aantal parkbezoekers toe.

In de buurt van de picknickplaatsen zullen 24 sorteereilanden (restafval en PMD) worden geplaatst, met bijpassende stickers en banners met de boodschap “Mik goed” om ze makkelijk te herkennen.

Fatima Boudjaoui van Fost Plus: "Fost Plus wil samen met overheden en openbare diensten een uniforme aanpak uitstippelen, om zwerfafval te bestrijden en om het buitenshuis sorteren te vergemakkelijken. Dit pilootproject sluit perfect aan bij deze wens. Een mentaliteits- en gedragsverandering bij de burger is een proces op lange termijn; dat beseffen we. Toch zorgt elk nieuw initiatief voor een betere levenskwaliteit van elke burger en zijn leefomgeving. Enkel zo kunnen we de basis leggen voor een structurele, gecoördineerde oplossing om openbare netheid te verbeteren.

Om effectief impact te hebben op het gedrag van de bezoekers van het Park van Laken, zetten Fost Plus en haar partners een aantal acties op het getouw. Zo volgden de parkbewakers en de schoonmakers al een specifieke opleiding. Leefmilieu Brussel en Net Brussel organiseren sensibiliseringsacties op 8 juli en 11 en 26 augustus, telkens van 12 tot 16 uur. Ze sluiten het seizoen af met een clean-up actie op 23 september 2018. Alle deelnemers worden bedankt met een hapje.

Om de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast te beperken, wordt een elektrische vrachtwagen ingeschakeld om de vuilnisbakken in het park te legen. Daarnaast is er ook een opslagruimte aangelegd om afvalcontainers te plaatsen.

Het is ook de bedoeling om de bevindingen en optimale werkwijzen van dit proefproject toe te passen in de andere parken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister van Leefmilieu, Céline Fremault, legt uit: "Dat Brussel zoveel parken heeft, is een echte meerwaarde: ze dragen immers bij tot de levenskwaliteit en gezondheid van de Brusselaar en ze zorgen voor een uitzonderlijke biodiversiteit in Brussel. Kortom, ze vervullen verschillende functies om aan ieders behoeften te voldoen: ontdekken, ontspannen, sporten, … Het is een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat de verschillende sociale, recreatieve, educatieve, landschappelijke en ecologische functies naast elkaar te kunnen bestaan, zeker tijdens het zomerseizoen. Het proefproject in het Park van Laken bevordert de samenwerking van de bewoners en bezoekers van het park met parkbewakers om één gemeenschappelijk doel na te streven: onze leefomgeving verbeteren."

Staatssecretaris van Openbare Netheid en Vuilnisophaling en -verwerking, Fadila Laanan, vult aan: "Tijdens deze zomerperiode is het meer dan ooit belangrijk om Brusselaars te informeren en ze bewust te maken van netheid en afvalsortering. Het picknickseizoen brengt helaas extra afval met zich mee in de parken, op pleinen en op andere verzamelplaatsen. Door te focussen op de juiste reflexen, willen we de bestrijding van dit onbeleefd gedrag een nieuw elan geven. We kijken ernaar uit om samen te werken met de parkwachten van Leefmilieu Brussel, die eveneens activiteiten rond afvalsortering voor kinderen aanbieden.”

Lees het volledige persbericht