Personeel van Vanheede en Indaver beloond voor best gesorteerde PMD in België

Personeel van Vanheede en Indaver beloond voor best gesorteerde PMD in België

Op 9 november trakteert Fost Plus de medewerkers van twee Belgische PMD-sorteercentra op een lekkere portie frietjes. Ze worden beloond voor de consistente en hoge kwaliteit van de materialen die ze afleveren. 

De PMD-sorteercentra en hun sorteerders spelen een belangrijke rol in de recyclageketen. Hoe zuiverder de materialen uitgesorteerd worden, hoe efficiënter het recyclageproces en hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde eindproducten. Fost Plus volgt de kwaliteit van de zeven Belgische sorteercentra dan ook op de voet.
Twee sorteercentra onderscheidden zich het afgelopen jaar door een uitzonderlijke hoge en consistente kwaliteit van de uitgesorteerde materialen die ze afleveren: het sorteercentrum van Vanheede in Roeselare en dat van Indaver in Willebroek. De meerderheid van de balen zijn conform de contractuele specificaties en krijgen daardoor een groene score.
Het West-Vlaamse familiebedrijf Vanheede is een van de grootste werkgevers van de regio. De uitstekende resultaten zijn te danken aan hun vooruitstrevende aanpak, zowel op vlak van afvalinzameling als op hun manier van afvalverwerking. Dit vertaalt zich naar gemotiveerd en gedreven personeel dat trots is op de kwaliteit van het geleverde werk.
Indaver trekt voluit de kaart van duurzaam afvalbeheer. Willen we aan de volgende generaties een planeet achterlaten waar het goed leven is, moeten we zorgvuldiger omgaan met onze grondstoffen. Indaver doet dit door maximaal in te zetten op een duurzame terugwinning van materialen en energie. Haar medewerkers zetten deze missie dagelijks om in de praktijk.
Om de medewerkers van de sorteercentra te bedanken voor hun dagelijkse inzet, trakteerde Fost Plus hen op 9 november 2018 op een lekkere portie friet. Doe zo voort!

Download hier het persbericht