Persbericht - Sorteerbakken in de parken – Schaarbeek waagt als eerste Brusselse gemeente de sprong!

Persbericht - Sorteerbakken in de parken – Schaarbeek waagt als eerste Brusselse gemeente de sprong!

Thuis afval sorteren is voor de meeste Brusselaars een gewoonte geworden. Maar buitenshuis vind je zelden vuilnisbakken die geschikt zijn voor het scheiden van afval. Daarom heeft de gemeente Schaarbeek beslist om de sprong te wagen en pionier te worden door een proefproject met permanente sorteereilanden op te zetten in zijn iconische Josaphatpark. 

Dit project, uniek voor het Brussels Gewest, kwam tot stand dankzij een samenwerking met Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus. In de zomer gebeurden er al tests in verschillende parken van het Brussels Gewest, maar het is voor het eerst dat een gemeente beslist om het hele jaar door een sorteersysteem in een park te laten staan. Sinds 21 oktober werden op de tien meest bezochte plaatsen in het Josaphatpark sorteereilanden geïnstalleerd.

De vuilniszakken met te veel ‘niet-conform’ afval gaan meestal naar de verbrandingsoven. Buitenshuis sorteren is immers niet altijd van dezelfde kwaliteit als thuis sorteren. De ambitie is om jaarlijks de verbranding van 4,2 ton pmd en 3,2 ton glas te vermijden en dit afval te recycleren.

Met de installatie van de nieuwe sorteereilanden kan pmd en glas (gekleurd en wit) worden gesorteerd. De ervaring leert dat papier en karton dat in parken wordt weggegooid over het algemeen vervuild (vettig) is en dus niet kan worden gerecycleerd. Daarom werd er besloten om geen sorteerbakken te voorzien voor ‘papier’.

De onverwachte positieve effecten van afval sorteren

In andere gemeenten werd vastgesteld dat de parken waar sorteerbakken staan minder vervuild zijn. Dit interessante neveneffect zal door de gemeente aandachtig worden bestudeerd. De tien sorteereilanden zijn een aanvulling op de zeventig afvalbakken in het Josaphatpark. Als ze bij wandelaars aanslaan, is Schaarbeek van plan om geleidelijk alle vuilnisbakken van het park te vervangen door sorteereilanden. Op middellange termijn hopen we in alle gemeentelijke parken in Schaarbeek aan selectieve sortering van afval te doen.

 

Contact :

Valerie Bruyninckx, Corporate Communication & PR Manager ( valerie.bruyninckx@fostplus.be – 0471 75 83 12) 

Over Fost Plus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD.

Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. www.fostplus.be