Persbericht - Geen brol rond mijn bol

Persbericht - Geen brol rond mijn bol

De inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers van 13 Brusselse gemeenten krijgen voortaan een naam. Net Brussel en de sociale ondernemingen voor textielinzameling gaan met de hulp van Fost Plus de strijd aan tegen sluikstorten en zwerfvuil in de buurt van de containers door ze een unieke identiteit te geven. Daarnaast willen ze het slecht sorteren in de textielcontainers tegengaan. De campagne ‘’Geen brol rond mijn bol’ wil burgers aanmoedigen daar om actief aan deel te nemen en zal via de media verspreid worden om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Meer dan 40% zwerfvuil

In 2020 werden de operatoren voor textielinzameling geconfronteerd met een toename van meer dan 40% van het zwerfvuil rondom en in kledingcontainers als gevolg van de gezondheidscrisis. Net als glasbollen zijn kledingcontainers regelmatig het slachtoffer van sluikafval en/of zwerfvuil. De inhoud van de textielcontainers kan daardoor ook niet meer worden hergebruikt. We vinden er bijvoorbeeld speelgoed, afval of zelfs olie terug. Net Brussel en de operatoren voor textielinzameling zijn het eens: “Die onbeschaafde vervuiling veroorzaakt niet alleen ontevredenheid bij de burgers, maar ook een recyclagetekort en tijd- en efficiëntieverlies. Het opruimen van sluikafval en zwerfvuil op de sites kost handenvol geld.

Vrijwillige afvalinzamelpunten herwaarderen

Omwille van die vervuiling hebben Fost Plus, Net Brussel, de sociale ondernemingen voor textielinzameling Spullenhulp, Terre en Oxfam-Solidariteit, onder de koepel van het Solid’R-label, samen met 13 Brusselse gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Vorst en Watermaal-Bosvoorde besloten om hun krachten te bundelen. Ze willen een participatieve en stimulerende bewustmakingscampagne lanceren rond één boodschap: ‘Geen brol rond mijn bol’.

De campagne gaat op 3 mei 2021 van start en wil in de eerste plaats sluikstorten verminderen en de netheid rond de glasbollen en textielcontainers verbeteren. Ten tweede wil ze voorkomen dat er verkeerde soorten afval in de textielcontainers terechtkomen en wil ze de kwaliteit van de herbruikbare of recycleerbare inhoud verbeteren.

Om die doelstellingen te bereiken, rekenen we op de actieve deelname van de burgers. We hopen die vrijwillige afvalinzamelpunten te herwaarderen door ze een unieke identiteit te geven, want momenteel lijkt het misschien alsof niemand die sites beheert. Concreet hebben de inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers een naam gekregen van burgers of de gemeenten, net als de haltes van het openbaar vervoer. Het doel van die campagne is om een gevoel van verbondenheid en een buurtgevoel te creëren.”, legt Fost Plus uit.

Die aanmoediging om de plekken te respecteren zal ook worden gestimuleerd via de regionale communicatiecampagne via affiches, radio, tv, sociale netwerken en dagbladpers. Plaatselijke acties op enkele inzamelpunten met een glasbol of textielcontainer die een naam kregen en werden ingekleed is de focus van de campagne*.

De campagne 'Geen brol rond mijn bol' sluit volledig aan bij de nieuwe dynamiek die ik op gang wil brengen. Burgers kunnen een actieve rol spelen bij de netheid van hun Gewest. Stedelijke netheid moet worden beschouwd als een gemeenschappelijk goed. Het is niet langer aanvaardbaar de openbare ruimte als een dumpplaats te beschouwen”. Alain Maron, Brussels Minister van de Openbare Netheid.

Een constante strijd

Wist u dat onze teams 7 dagen per week ter plaatse komen en enkele tonnen afval per week inzamelen? Helaas ontgaat dat de bewoners soms, hoewel het toch een gigantisch groot en grondig werk is.”, vertelt Net Brussel.

Om het rechtvaardigheidsgevoel van beschaafde en nette burgers te versterken, is het belangrijk om personen die de openbare netheid niet respecteren te vervolgen en te bestraffen. De gemeenten zullen strenger toezien op het operationele niveau en zullen tijdens en na de campagne ‘Let op mijn bol!’ boetes uitschrijven.

“Deze campagne is zeker niet onze enige actie. Het is de bedoeling om het publiek te wijzen op hun verantwoordelijkheid en geleidelijk bepaalde gedragingen te veranderen. Omdat die glasbollen en textielcontainers ook van u zijn!”, concluderen de partners van de campagne.

*Zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.

Website van de campagne: www.geenbrolrondmijnbol.be

Over Fost Plus
De vzw Fost Plus zorgt voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door de promotie-, coördinatie- en financieringsactiviteiten brengt Fost Plus de circulaire verpakkingseconomie concreet in de praktijk. Elk jaar recycleert Fost Plus meer dan 90% van het huishoudelijk verpakkingsafval op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier en karton, en pmd. Het verpakkingsbeheer is duidelijk geëvolueerd naar een duurzaam beheer van de materialen. Daarom werkt Fost Plus nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, inzamelings-, sorteer- en recyclagebedrijven en burgers. Fost Plus werd in 1994 op initiatief van bedrijven opgericht en is actief in de drie gewesten. Door zijn missie te vervullen, draagt Fost Plus bij tot de Europese doelstellingen in verband met duurzaam afvalbeheer.
www.fostplus.be

Over Net Brussel
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel, staat garant voor een gezondere stad dankzij afvalophaling en verwerking, reinigingsacties en pedagogie. Door respect, samenwerking, pedagogie en begeleiding te combineren, strijdt Net Brussel tegen zwerfvuil en sluikafval in het Brussels Gewest.
https://www.arp-gan.be

Over RESSOURCES
De federatie RESSOURCES vertegenwoordigt de sociale en circulaire ondernemingen die actief zijn in de sector van hergebruik van goederen en materialen. Ze verdedigt de belangen van haar leden en begeleidt hen in het scheppen van economische, sociale en ecologische waarden. De sociale-economiebedrijven zijn pioniers op dat vlak, want ze passen de principes van de circulaire economie al lang toe. Door hun activiteiten combineren ze sociale impact, duurzame dienstverlening aan de samenleving en milieubescherming door afvalpreventie. Elk jaar zamelen de 61 aangesloten sociale ondernemingen van RESSOURCES meer dan 165.000 ton goederen in het Waalse en Brusselse Gewest in. Meer dan 50.000 ton wordt hergebruikt of tot eindproducten verwerkt. Bovendien bieden hun activiteiten ook duurzame en plaatselijke werkgelegenheid. In 2019 hadden de leden van RESSOURCES samen 7.756 mensen in dienst en creëerden ze werkgelegenheid voor 3.817 voltijdsequivalenten.

https://www.res-sources.be

Contact bij Fost Plus

Valerie Bruyninckx, Corporate Communication & PR Manager ( valerie.bruyninckx@fostplus.be – 0471 75 83 12)