Oude cijfers zijn geen reden om statiegeld in te voeren

Oude cijfers zijn geen reden om statiegeld in te voeren

Fost Plus, FEVIA en Comeos stellen vast dat er voorlopige cijfers uit een studie besteld door OVAM circuleren over de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort en dat daaraan conclusies gekoppeld worden over de effectiviteit van het zwerfvuilbeleid en de invoering van een nieuw statiegeldsysteem. 

Die nieuwe cijfers zijn tegelijk oude cijfers want ze betreffen de situatie voor de invoering van het actieplan tegen zwerfvuil dat de verpakkende industrie en minister Joke Schauvliege in 2016 ondertekenden en dat in 2018 geëvalueerd zal worden. Als partners van ‘Vlaanderen Mooi’ vinden wij het gepast om kort en bondig te reageren.

Download het volledige persbericht