Fost Plus deelt met Recover de ambitie voor een nog beter inzamelsysteem van verpakkingsafval in Vlaanderen

Fost Plus deelt met Recover de ambitie voor een nog beter inzamelsysteem van verpakkingsafval in Vlaanderen

Het inzamel- en recyclagesysteem van verpakkingsafval is goed ingeburgerd: in vergelijking met andere Europese lidstaten halen we zeer hoge recyclagecijfers en dit op een kostenefficiënte manier. Dat belet ons niet om het systeem te verbeteren.

De nieuwe strategie van Fost Plus die voor de zomer bekend gemaakt werd tijdens de presentatie van onze jaarresultaten biedt een antwoord op de meeste aanbevelingen die Recover nu formuleert. Fost Plus wil overal een duurzame en efficiënte recyclage-oplossing bieden voor elke huishoudelijke verpakking die op de markt komt.

Ambitie en engagement voor een toonaangevend verpakkingsafvalbeleid

Vandaag zet Fost Plus concrete projecten op de sporen om haar nieuwe ambitie waar te maken!

Deze projecten zijn vertaald in zeer concrete en sterke maatregelen die Fost Plus in juni 2018 in haar erkenningsaanvraag voor de periode 2019-2023 aan de Interregionale Verpakkingscommissie [1] heeft ingediend.

Het gaat onder meer over de uitgebreide PMD-inzameling, waarmee een belangrijke stap in de richting van een meer duurzaam en circulair verpakkingsbeheer gezet wordt, het intensifiëren van initiatieven om de on-the-go verpakkingen te capteren, de versterking van het eco-modulatie principe via de Groene Punt-tarieven om de hefboom richting beter recycleerbare verpakkingen te realiseren.  

Hierdoor focust Fost Plus zich op haar missie: de selectieve inzameling van alle verpakkingsafval, het behalen van hoge recyclagepercentages, het garanderen van een zo eenvoudig en comfortabel mogelijke dienstverlening voor de burgers en het verzekeren van de efficiëntie van het inzamelingsysteem.

Uitnodiging tot transparantie en dialoog

Het finale verslag van Recover over het Vlaamse inzamelsysteem wordt wereldkundig gemaakt zonder dat belangrijke achterliggende studieonderdelen worden gecommuniceerd. Er wordt enkel verwezen naar ongepubliceerde afstudeerwerken, interne studies of visie teksten die niet allemaal publiek zijn. Bij gebrek aan deze informatie is een correct debat niet mogelijk.

Wij herhalen daarom ons voorstel om samen met Recover op een correcte, open en transparante manier samen te werken aan de optimalisatie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval.

Deze aanpak van open en transparante samenwerking is volledig coherent met onze strategie.

  [1] De Interregionale Verpakkingscommissie is een openbare instelling die door de drie Gewesten van het land gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.

Download hier het persbericht