Fost Plus breidt gescheiden inzameling uit en vereenvoudigt ze.

Fost Plus breidt gescheiden inzameling uit en vereenvoudigt ze.

Vanaf 2019 mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dit nieuwe systeem betekent zowel een vereenvoudiging van het sorteren voor de burgers en is tegelijk een aanzienlijke stap in de richting van een recyclageoplossing voor alle verpakkingen die op de markt worden gebracht.

Fost Plus breidt de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen uit en vereenvoudigt ze voor de burgers:

  • Eén blauwe zak die aan huis wordt opgehaald, die alle plastic verpakkingen verzamelt, evenals metalen verpakkingen en drankkartons.

  • Het doel is om het nieuwe systeem geleidelijk aan in te voeren in heel België, gespreid over een periode van 2 jaar tussen 1 januari 2019 en 2021.

  • Deze evolutie zal toelaten om 8 kg extra per jaar per inwoner in te zamelen, wat volgens Fost Plus in een beperkt aantal state-of-the-art sorteercentra moet worden verwerkt met het oog op een duurzame en hoogwaardige recyclage.

  • België zal zo een recyclagepercentage van 64% bereiken, ver boven de Europese aanbevelingen (22,5% vandaag en 45-55% verwacht vanaf 2025).

  • Met die evolutie wil Fost Plus de circulaire economie bevorderen en op langere termijn overal een recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen op de markt.

 

DeNieuweBlauweZak

 

Een nieuwe impuls voor de circulaire economie

België kan vandaag uitpakken met het hoogste recyclagepercentage voor huishoudelijke verpakkingen in Europa; een prestatie om trots op te zijn. Dit is vooral te danken aan het inzamelsysteem voor glas (via glasbollen), papier & karton en PMD dat ontwikkeld werd door Fost Plus en zijn leden, de ondernemingen die verpakte producten op de markt brengen en vooral de burgers. Fost Plus en zijn leden willen echter nog verder gaan om de circulaire economie te bevorderen. Daarom zetten zij deze nieuwe stap in de optimalisering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

Lees het volledige persbericht

Download het basisbeeld