Duurzaamheid “out-of-home”

Duurzaamheid “out-of-home”

Onderneming van het Jaar 2019 Kinepolis en Fost Plus geven duurzaamheid een duwtje in de rug. Fost Plus is bekend van de “de blauwe zak” en staat voor "samen goed sorteren, beter recycleren“. Dat kan door verder te blijven investeren en innoveren. Thuis hebben we de gewoonte om verpakkingsafval correct te sorteren, maar zodra we de voordeur achter ons dicht trekken, doen we dat veel minder. Daar willen we met dit project iets aan doen.

Afval efficiënt inzamelen is essentieel voor de toekomst van onze samenleving.  Kinepolis werd onlangs Onderneming van het jaar 2019, en Fost Plus is een drijvende kracht achter de evolutie richting meer selectieve inzameling, sortering en recyclage. Samen bouwen we verder aan een circulaire economie.

Duurzaamheid bij Kinepolis Hasselt

Sedert vrijdag 25 oktober 2019 is de selectieve inzameling van PMD ingevoerd op de parkings van Kinepolis Hasselt. Doel hiervan is om nog meer recycleerbare stromen te genereren en materialen in de circulaire economie te brengen. Tegelijkertijd wordt zo ook de netheid verbeterd. Fost Plus werkt sedert een hele tijd samen met Kinepolis voor het sorteren binnen de muren van  de bioscoopcomplexen en -zalen. Zo werd in 2018 niet minder dan 54  ton PMD selectief ingezameld. In Hasselt  wordt de selectieve inzameling  nu, in het kader van een testproject, doorgetrokken naar de buitenomgeving. Op die manier zullen we het selectief ingezameld PMD aanzienlijk verhogen.

De kwaliteit van het ingezamelde afval is daarbij uitermate belangrijk: we willen met dit project niet alleen opvolgen hoeveel PMD we kunnen inzamelen, maar ook testen hoe we op een zo efficiënt mogelijke manier restafval uit de PMD-stroom kunnen halen, en ook omgekeerd hoe we PMD uit het restafval kunnen trekken. Als de testen van dit project positief zijn, komt er een uitbreiding naar de andere vestigingen.

Kinepolis België

Kinepolis streeft ernaar haar ecologische voetafdruk maximaal te beperken door middel van haar ‘Green Star’-beleid, dat zich onder meer richt op een milieuvriendelijk ontwerp en duurzame uitvoering van zowel nieuwbouwprojecten als renovaties, energiezuinige bioscooptechnologie alsook het beperken en sorteren van afval. Om haar engagement kracht bij te zetten en maximale resultaten te bereiken, werkt Kinepolis vaak en graag samen met partners en experten terzake. Het testproject met Fost Plus wat betreft afvalinzameling en -sortering op bioscoopparkings is daar een mooi voorbeeld van.

Carl Lenaerts, Country Manager Operations Kinepolis België:

“Kinepolis is sinds jaar en dag een voorloper op vlak van innovatieve bioscoopconcepten en ook wat het milieu aangaat willen we ons steentje bijdragen. Het onderzoek van Fost Plus zal ons ongetwijfeld zinvolle informatie verschaffen wat betreft afval op onze parkings en hoe we hier al dan niet beter mee kunnen omgaan. We sensibiliseren al jaren in onze zalen, zo worden afspraken wat betreft afvalsortering regelmatig herhaald in onze communicatie voorafgaand aan de film. Extra sensibilisering en sortering ook buiten onze bioscoopcomplexen kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Fost Plus

Fost Plus streeft ernaar om een recyclage oplossing te hebben voor alle verpakkingen tegen 2025. Daarbij heeft Fost Plus een duidelijk plan van aanpak:

  • Meer huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak – van 15 naar 23 kg per inwoner/jaar;
  • Succes van sorteren thuis uitbreiden naar buitenshuis (b.v. pretparken, muziekfestivals, de luchthavens en Kinepolis b.v.), en de huishoudelijke verpakkingen die daar vrijkomen verdubbelen van 14.000 ton in 2018  tot 26.000 ton in 2023;
Efficiënt inzamelen door te investeren in één systeem

Om de ambitieuze doelstellingen te realiseren, investeren we in efficiënte inzamelsystemen. Het inzamelscenario voor de Nieuwe Blauwe Zak kan, samen met de investeringen die we doen in de inzameling buitenshuis, rekenen op een zeer grote participatie van de burger, of die nu thuis sorteert, op het werk of terwijl hij onderweg is. De overheden, bedrijven en Fost Plus investeren samen in één performant, uniform inzamelscenario dat een oplossing biedt voor een breed gamma aan verpakkingen. Iedereen moet zijn of haar rol kunnen spelen. Maar daar is ook de medewerking van de consument voor nodig: meer discipline om te sorteren, minder in de restafvalzak en minder afval achterlaten op stranden, in bossen en aan de rand van de straten en autowegen. Daarom slaan Kinepolis en Fost Plus de handen in elkaar.

Ter verduidelijking voor de redactie:

In 2018 heeft het bedrijfsleven belangrijke engagementen genomen voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Deze zijn vastgelegd in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord (ISA) en zijn ook in de nieuwe erkenning van Fost Plus terug te vinden. Het gaat onder andere om het recycleren van 65% van het huishoudelijk plastic verpakkingsafval tegen 2023, het inzamelen van 90% van alle drankverpakkingen tegen 2022 en ook de quasi verdubbeling van de ingezamelde verpakkingen buitenshuis tegen 2023.

Het potentieel aan PMD dat teruggevonden kan worden in gemengd bedrijfsafval is, ondanks de sorteerverplichting voor bedrijven, aanzienlijk. Samen met de private afvalsector is daarom een nieuwe aanpak uitgewerkt om zowel afvaloperatoren als bedrijven te incentiveren om (meer) PMD in te zamelen. Die aanpak, goedgekeurd door de IVC, wordt momenteel, en begeleid door een mediacampagne, uitgerold. Kinepolis Hasselt draagt hier zijn steentje bij door het samen ontwikkelen van een aangepaste sorteerboodschap.

Download hier het persbericht