De Belg is bereid om meer plastic verpakkingen te recycleren

De Belg is bereid om meer plastic verpakkingen te recycleren

De Belg is bereid om meer plastic verpakkingen te recycleren, op voorwaarde dat deze ook daadwerkelijk gerecycleerd worden.

Inzake selectief sorteren is de Belg de beste leerling van de Europese klas. Bovendien is hij bereid om nog meer inspanningen te leveren door meer plastics te sorteren en zo bij te dragen tot de bescherming van zijn leefmilieu. Het milieuvoordeel is de belangrijkste beweegreden, vóór het financiële voordeel. Zo luiden de eerste conclusies van een consumentenstudie die verricht werd in het kader van de proefprojecten voor de verruimde inzameling van plastic verpakkingen, waaraan 6 Belgische gemeenten en hun intercommunales deelnemen (120.000 burgers). 

Dowload hier het volledige persbericht