Buitenshuis sorteren? Brussels Airport Company en Fost Plus pakken het aan in de kerstperiode

Buitenshuis sorteren? Brussels Airport Company en Fost Plus pakken het aan in de kerstperiode

In juni van dit jaar tekenden Brussels Airport Company, Fost Plus en tal van luchthavenpartners een afvalcharter, waarbij ze er zich samen toe verbonden 50% van het afval op de luchthaven te sorteren. Voor Fost Plus en Brussels Airport Company is dat een focusproject. Dat afval komt er door de activiteiten van alle organisaties op de luchthaven én door de passagiers die dag in dag uit gebruik maken van de luchthaven.

Fost Plus staat voor "samen goed sorteren, beter recycleren“ en is bekend van de “de blauwe zak”. De Belg sorteert thuis bij de besten in Europa, omdat we in onze eigen omgeving de gewoonte hebben om verpakkingsafval correct te sorteren. Maar zodra we de voordeur achter ons dicht trekken, doen we dat veel minder. Met dit project op de luchthaven van Zaventem wil Fost Plus hier iets aan doen.  

Omdat dit weekend tienduizenden Belgen met het vliegtuig op vakantie vertrekken, is dat een ideale gelegenheid om met allerlei acties iedereen te sensibiliseren en duidelijk te maken hoe we best ons verpakkingsafval sorteren. Het echte hoogtepunt is op zondag 22 december 2019. Die dag is er muziek, er zijn allerlei activaties en er worden Memory-spelletjes uitgedeeld aan de passagiers die hen moeten helpen correct te sorteren.

Overal sorteren zoals thuis? Het blijft een werkpunt bij de passagiers

Op Brussels Airport passeren jaarlijks miljoenen passagiers. Passagiers zijn onderweg, weg van thuis, soms gehaast, soms wat minder bedachtzaam. Blij om te kunnen vertrekken en er even tussenuit te zijn. Tijdens de kerstvakantie zullen we, in het kader van het afvalcharter, de passagiers sensibiliseren om correct hun afval te sorteren.

Fost Plus ontwikkelde een campagne om bezoekers te informeren, motiveren en bewuster te maken. Zo kunnen bezoekers actief meewerken aan de circulaire economie. Die beker, die verpakking, het plastic flesje, dat papiertje, dat blikje, …. Het hoort in de juiste vuilnisbak en zo zorgen we gemakkelijk voor meer vooraf gesorteerd afval met een hogere kwaliteit. De kerngedachte is dan ook: “Let op, doe mee, elke bijdrage telt!”

De campagne zal te zien zijn op de digitale borden in de verschillende pieren en op de toiletten. Voor details zie verder in dit bericht.

Op zondag 22 december voorziet Fost Plus nog een extra activatiemoment. De aandacht van de passagiers wordt getrokken door een spelbord met een eenvoudig sorteerspel. Wie meedoet krijgt een leuk Memory spel waarmee hij op een speelse wijze leert sorteren. Muzikanten zorgen voor een extra touch.

Samen goed sorteren, beter recycleren

Het is onze ambitie om samen met Suez en Brussels Airport Company de bedrijven op de luchthaven beter te leren sorteren. Dit jaar hebben we audits gedaan bij nagenoeg alle bedrijven die het afvalcharter tekenden. De laatste staan begin 2020 ingepland. De audits getuigden alvast van een hoog engagement. Ze zijn allemaal verlopen in alle openheid en met veel goed wil en een enthousiaste ingesteldheid van de personeelsleden van de bedrijven.

De aanpak waarmee we de afvalstromen beter kunnen sorteren zal er niet een van “one size fits all” zijn. Bij sommige bedrijven is het een gemakkelijke ‘ingreep’ om een bepaalde stroom selectief in te zamelen. Bij andere bedrijven is dit veel complexer, zoals de invoering van PMD-sortering bij bepaalde horecazaken of sortering op het vliegtuig.

In lijn met de rest van bedrijven in België is er bij de ondernemingen op de luchthaven nog potentieel voor PMD. Het inzamelen van deze tonnen is enorm belangrijk in het kader van de ambitie en de opdracht van Fost Plus rond maximaal inzamelen van zoveel mogelijk tonnages verpakkingsafval, ook buitenshuis. Ze dragen niet alleen bij aan het objectief van 50% maar leggen ook de aandacht op een duurzamer afvalbeleid bij alle medewerkers van het bedrijf. Zoals we dat thuis doen, doen we dat ook op het werk!

De reizigers sensibiliseren, hoe doe je dat?

Wat gebeurt er nu concreet, en wanneer?

-      Een animatie op de digitale schermen JC Decaux van 20.12.2019 tem 05.01.2020

-      Een animatie op de digitale schermen face to face Aero Digital van Guidooh (toiletten)  van 16.12.2019 tem 30.12.2019

-      Een activatie-moment op zondag 22.12.2019:

  • Aan de Connector (na de screening)
  • Passagiers kunnen deelnemen aan een eenvoudig sorteerspel op een houten spelbord
  • Hostessen nodigen passagiers uit dit sorteerspel te spelen en belonen hen met een Memory-kaartspel dat draait rond sorteren
  • De aandacht voor deze activatie wordt getrokken door 2 muzikanten die rond het spelbord lopen en muziek spelen om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op de actie van Fost Plus.

Download hier het persbericht