België zet verdere stappen naar de circulaire economie

België zet verdere stappen naar de circulaire economie

Fost Plus wil voortbouwen op de uitstekende Belgische resultaten om de circulaire economie een boost te geven. De strategie van Fost Plus is gebaseerd op vijf focuspunten: de uitbreiding van de PMD-inzameling (blauwe zak), buitenshuis sorteren, openbare netheid, ecodesign en de uitbouw van nieuwe recyclagemarkten.

Recyclagepercentage zit in de lift

In 2017 recycleerde Fost Plus 698 000 ton huishoudelijk verpakkingsafval, goed voor een recyclagepercentage van 89,1 % en alweer een verbetering tegenover 2016 (87,4 %). Het recyclagepercentage van bepaalde verpakkingen ging er aanzienlijk op vooruit: zo steeg het percentage voor verpakkingen uit PET (plastic PET-flessen in het bijzonder) van 76,9 % in 2012 naar 87,7 % in 2017.
De inkomsten uit de verkoop van ingezamelde materialen gingen vorig jaar opnieuw in stijgende lijn, dankzij de heropleving van de economie. Fost Plus blijft niettemin voorzichtig in het licht van China’s recente beslissing om bepaald afval niet langer in te voeren, waardoor er een grotere hoeveelheid materialen op de Europese markt blijft dan gewoonlijk. Een kanttekening daarbij: Fost Plus wordt niet rechtstreeks getroffen door het Chinese verbod omdat in België bij voorkeur dicht bij huis wordt gerecycleerd. In 2017 werd 99 % van de Belgische verpakkingen in België of een buurland verwerkt.

Deze goede resultaten moedigen Fost Plus aan om werk te maken van haar ambitie en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie in België.

Stephan Windels, voorzitter van Fost Plus: “België blijft de Europese recyclagekampioen en dat is geen toeval. Onze ononderbroken, jarenlange inspanningen werpen hun vruchten af en nu we op de goede weg zijn, denken we niet aan ophouden. Fost Plus wil zich als dynamische partner ten volle inzetten voor alle stakeholders en de processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen. We hebben een dubbele ambitie: we willen een recyclageoplossing voorstellen voor elke huishoudelijke verpakking die op de markt komt en we willen zo veel mogelijk verpakkingsafval capteren.”

Lees het volledige persbericht