België, meer dan ooit de Europese recyclagekampioen

België, meer dan ooit de Europese recyclagekampioen

Met een recyclagecijfer van 87,4% in 2016 bevestigt België meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa te zijn. Maar intussen wil Fost Plus, die verantwoordelijk is voor het Belgische systeem, nog een stap verder zetten.

Fost Plus blijft immers volop inzetten op een verruimde inzameling van plastic verpakkingen en steekt ook een tandje bij in de strijd tegen zwerfvuil. In beide dossiers werd in 2016 aanzienlijke vooruitgang geboekt en dit jaar moeten op dit vlak belangrijke beslissingen genomen worden. Tot slot is er ook nog steeds een bijzondere focus op buitenshuis sorteren. 

Download hier het volledige persbericht