Archief

De sorteerwinkel.be helpt ondernemingen sorteren
Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht sorteren van PMD op de werkplek een realiteit in het Waals Gewest. Daarmee zal deze sorteerverplichting op het werk in heel België van toepassing zijn. Om de ondernemingen te helpen bij deze uitdaging heeft Fost Plus een online platform, de sorteerwinkel.be, ontwikkeld. Daar kan men niet alleen kosteloos communicatiemateriaal bestellen, maar ook heel wat nuttige tips vinden om van het sorteren in de onderneming een groot succes te maken.
Fost Plus weerlegt kritiek Bond Beter Leefmilieu

Correcte cijfers tonen sterkte van ‘blauwe zak’ aan

Bond Beter Leefmilieu (BBL) beweert in een recente communicatie dat de recyclagecijfers van verpakkingen stelselmatig worden overschat. Fost Plus betreurt dat de communicatie van de BBL gebaseerd is op eenzijdige redeneringen en verkeerde inschattingen. De BBL gaat in haar kritiek nogal kort door de bocht in de hoop hiermee haar pleidooi voor statiegeld kracht bij te zetten. Fost Plus weerlegt hieronder de kritiek van de BBL. 

Verpakkingen worden steeds groener

Groeiend succes voor Greener Packaging Awards - De inspanningen die Belgische bedrijven leveren om met minder en met groenere verpakkingen te werken, werpen hun vruchten af. Een trend en inspanning die in de verf wordt gezet tijdens de derde editie van de Greener Packaging Awards.

Minder verpakking is niet altijd beter voor het milieu

Dat is de conclusie van een nieuwe studie in opdracht van OVAM en Fost Plus over de impact van verpakkingen op de voedselverspilling en het milieu. Verpakkingen worden steeds kleiner en talrijker, en dat lijkt slecht voor het milieu. 

PMD-zak met bijkomende plastic

100.000 Belgen maken zich klaar om de uitbreiding van de blauwe PMD-zak met bijkomende plastic verpakkingen te testen. Er komen binnenkort pilootprojecten waarbij de ‘P’ van PMD niet meer beperkt blijft tot plastic flessen en flacons.

Clean Up Day was een succes!

Ingezameld kunststof zwerfvuil ter plekke verwerkt tot sleutelhangers 

Nieuwpoort - 27 september 2015. Stad Nieuwpoort, Fost Plus en Federplast.be organiseerden op zaterdag de Clean Up Day, een grote opkuisbeurt aan de Belgische kust met een honderdtal vrijwilligers. Voor de allereerste keer werd het zwerfvuil niet alleen ingezameld en gesorteerd, het werd ook ter plekke gereinigd en gerecycleerd tot unieke sleutelhangers, een primeur! Federplast.be, de sectororganisatie van kunststof- en rubberproducenten maakte van de gelegenheid gebruik om een engagementsverklaring te tekenen in de strijd tegen zwerfvuil. 

Het bedrijfsleven zet zich in voor openbare netheid

Vanuit het besef dat zwerfvuil een bron van ergernis is voor heel wat mensen wil het bedrijfsleven (Comeos, FEVIA, VIWF, de Belgische Brouwers en Fost Plus) met eigen denkpistes en acties een positieve bijdrage leveren aan het huidige debat over openbare netheid. De beoogde acties passen volledig in de bestaande initiatieven van de overheid en zijn er op gericht om respect voor openbare netheid tot de maatschappelijk aanvaarde norm te maken.

De leiderspositie van België veilig stellen

Fost Plus was in 2014 op alle fronten bijzonder actief om de leiderspositie van België inzake recyclage van verpakkingen veilig te stellen. Dat is kort samengevat de conclusie bij de voorstelling van het jaarverslag 2014 van Fost Plus.

Statiegeld is een duur systeem

Statiegeld is een duur systeem dat het zwerfvuilprobleem niet zal oplossen. FEVIA, Comeos, Unizo en Fost Plus reageren op de berichtgeving in de pers met betrekking tot een studie over statiegeld in opdracht van Vlaams minister Joke Schauvliege.

Sunparks De Haan en Fost Plus slaan de handen in elkaar

Op vakantie gaan staat gelijk aan ontspannen: niets moet! Maar Sunparks De Haan wil de vakantiegangers helpen om de goede (sorteer)gewoontes van thuis niet te vergeten tijdens een ontspannende vakantie. Samen met Fost Plus en OVAM lanceert Sunparks De Haan vandaag een pilootproject in het vakantiepark om huishoudelijk afval te sorteren. Aangepast informatiemateriaal moet de vakantiegangers in Sunparks helpen om afval correct te sorteren.

Afval sorteren op het strand: steeds meer én beter

Sinds deze zomer wordt op de stranden van Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene en De Haan afval gesorteerd. Fost Plus heeft, in samenwerking met de OVAM en de gemeentelijke overheden, om de 150 meter afvalsorteerbakken geplaatst.

De verankering van sorteren

Fost Plus zet de verankering van het sorteren verder met het vertrouwen van haar partners. Eind 2013 ontving Fost Plus haar vijfde erkenning, die geldig is tot eind 2018. De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en de drie gewesten bevestigen zo het vertrouwen van de overheid in het Belgische model van producentenverantwoordelijkheid en in Fost Plus voor wat het verpakkingsafvalbeheer betreft.

Fost Plus lanceert nationale campagne

Fost Plus lanceert een nieuwe nationale communicatiecampagne (TV-spot, radiospot, affiches) die de consument ertoe moet aanzetten om zijn sorteergewoonte, die al sterk verankerd is in huiselijke kring, door te trekken naar andere plaatsen waar hij naartoe gaat (het werk, de sportclub, plaatsen waar hij zich ontspant of zijn vrije tijd doorbrengt…). 

Fost Plus helpt bedrijven met het sorteren van PMD

Fost Plus helpt bedrijven met het sorteren van PMD, dat vanaf 2 februari verplicht wordt in ondernemingen te Brussel. Fost Plus wil bedrijven de middelen verschaffen om op eenvoudige wijze afval te sorteren op de werkvloer.

Tweede editie van de Greener Packaging Awards: de winnaars zijn bekend

Voor de tweede maal zijn de Greener Packaging Awards uitgereikt aan ondernemingen die een grote inspanning hebben geleverd om de impact van hun verpakkingen op het milieu te verminderen. En opnieuw bleek dat zowel industriële als huishoudelijke verpakkingen creatief en duurzaam kunnen zijn.

Vanaf 1 juli 2013 is de sortering van PMD verplicht voor alle bedrijven in het Vlaams Gewest

Vanaf 1 juli 2013 is de sortering van PMD verplicht voor alle bedrijven in het Vlaams Gewest en vanaf 2 februari 2014 eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om bedrijven te helpen correct en doeltreffend te sorteren, stelt Fost Plus hen voor om samen te werken met afvalophalers aan die het project 'sorterenophetwerk.be' meewerken en ondersteunt hen met gratis communicatiemateriaal.

Afval sorteren wordt de norm in de 13 Bloso-centra

Bloso, Fost Plus en de OVAM toonden vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege hoe PMD in de 13 Bloso-centra voortaan selectief ingezameld wordt. Het adagium ‘mens sana in corpore sano’ staat bij Bloso gelijk met een doordacht afvalbeheer.

Sorteren in Brussels Airport : een uitdaging voor de passagiers

Afval sorteren buitenshuis is voor de meeste Belgen nog geen reflex. Dat is het nog veel minder voor de vele buitenlandse passagiers, die soms niet eens vertrouwd zijn met het sorteren. Met de steun van de OVAM en Fost Plus wil Brussels Airport de uitdaging aangaan om de miljoenen reizigers op de luchthaven niettemin te bewegen tot correct sorteren.

Samen toonaangevend in duurzaam verpakkingsbeheer

In 2012 heeft Fost Plus minder gerecycleerd dan vorig jaar. Fost Plus klokte af op 88,4% (tegenover 91,7% in 2011). Ondanks de crisis bleven de opbrengsten voor het ingezamelde materiaal echter op een hoog peil, waardoor de financiële bijdragen vanwege de leden konden verlaagd worden.

Samen goed sorteren, zelfs op kamp

Fost Plus wil het sorteren ‘out of home’ stimuleren. Jeugdbewegingen willen op hun beurt hun leden aanzetten om ook op hun kampplaatsen te sorteren. Beide partijen besloten de krachten te bundelen en lanceerden met de steun van OVAM een pilootproject bij De Kluis.

Fost Plus trakteert op een pak frieten

De ophaaldiensten die in hun regio het best gesorteerde PMD hebben ingezameld, kunnen van die frietjes smullen. Dit alles past binnen het project 15-15, waarmee Fost Plus begin 2012 van start is gegaan.