Persberichten 2016

Een dikke proficiat voor de inwoners van Wervik de paarse zak is al goed ingeburgerd - 05.02.2016

De eerste Wervikse resultaten van het gebruik van de paarse afvalzak zijn goed. Terwijl bij een doorsnee gezin van vier personen normaliter 66 kg PMD per jaar wordt ingezameld, ziet het er naar uit dat bij één Werviks gezin van vier personen zo’n 82 kg P+MD per jaar zal kunnen ingezameld worden. Dat is per gezin 16 kg extra afval die zouden kunnen gerecycleerd worden.

Download het persbericht

Indevuilbak geeft startschot van Vlaamse lenteschoonmaak - 15.03.2016

  • Honderdtal vrijwilligers houdt 10e lentepoets in Vilvoorde
  • Gigantische 3D-tekening zet campagne “Kleine Daad, Groot Resultaat” extra kracht bij in de strijd tegen zwerfvuil

Download het volledige persbericht

Fost Plus zet volop in op meer openbare netheid en de ontwikkeling van een circulaire economie - 09.05.2016

2015 was voor Fost Plus een jaar waarin verandering centraal stond, met als voornaamste doelstelling het heroriënteren van het verpakkingsbeheer naar een duurzaam materialenbeheer. De vzw lanceerde innovatieve inzamelprojecten en was erg actief in de voorbereidingen van een ambitieus actieplan om op een effectieve manier en in samenspraak met de regio’s de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Fost Plus gaat aldus meer dan ooit voluit voor de ontwikkeling van een kringloopeconomie, die enkel nog verder aan belang zal winnen.

Download het volledige persbericht

Nieuwe communicatiecampagne 'PMD sorteren is kinderspel' - 08.06.2016

Momenteel loopt de communicatiecampagne 'PMD sorteren is kinderspel'. Een campagne in samenwerking met de Vlaamse afvalintercommunales die de PMD-sorteerregels nog eens in de verf zet op een speelse en ludieke manier. Want ook al is het voor de overgrote meerderheid van de bevolking duidelijk, er blijven soms toch twijfels bestaan over welke verpakkingen al dan niet in de PMD-zak thuishoren.

Download het volledige persbericht

Fost Plus ontvangt Lean and Green Award - 17.06.2016

Fost Plus heeft een Lean and Green Award ontvangen voor haar vijfjarenplan waarmee de organisatie de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten die zij coördineert en ondersteunt met 20% wil verminderen tegen 2020. De Lean and Green Award wordt door het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) uitgereikt aan bedrijven die zich ertoe verbinden om concrete maatregelen te nemen om de ecologische voetafdruk van hun transport- en logistieke activiteiten te verkleinen. Om de ambitieuze, maar realistische doelstellingen te bereiken, heeft Fost Plus een gedetailleerd actieplan uitgewerkt, waarbij de samenwerking met haar partners uitermate belangrijk is om de nodige duurzaamheidsinspanningen te leveren.

Download het volledige persbericht

Fost Plus helpt hogescholen en universiteiten in Brussel en Wallonië om te sorteren - 23.09.2016

Bij de start van het nieuwe academiejaar heeft Fost Plus de universiteiten en hogescholen in Brussel en Wallonië steun aangeboden om hun verpakkingsafval optimaal te sorteren. Zo kunnen in Brussel de Vrije Universiteit Brussel (VUB),  het Institut Catholique des Hautes Études Commerciales (ICHEC) en de Haute École économique et technique (EPHEC) rekenen op begeleiding door Fost Plus en op allerlei hulpmiddelen zoals sorteereilanden en communicatiemateriaal.  In het Waals Gewest wordt dergelijke actieve ondersteuning verleend aan de Université de Namur (UNamur) en aan de Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) in Braine-le-Comte.

Download het volledige persbericht

 

Baudouin Van Eeckhout wordt de nieuwe voorzitter van Fost Plus - 17.11.2016

Baudouin Van Eeckhout is burgerlijk ingenieur bouwkunde en licentiaat economische wetenschappen (UCL). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de grootdistributie. Hij is op dit moment Honorary Vice-President bij Delhaize Groep, waar hij eerder al de functies Vice-President Techniek & Indirect Procurement Europe en Directeur Techniek (Delhaize Le Lion) uitoefende.

Naar aanleiding van zijn benoeming verklaarde hij het volgende: “Ik neem deze opdracht met trots aan. De erg pragmatische aanpak van Fost Plus is door de jaren heen immers uiterst efficiënt gebleken en heeft van een complex land als België wereldwijd één van de toonaangevende landen gemaakt op het vlak van recyclage.

Download het volledige persbericht

Verpakkingen: hoe duurzaamheid en aantrekkelijkheid combineren? - 17.11.2016

Fost Plus en Val-I-Pac lanceren, in het kader van hun seminarie in de Europese Week van Afvalvermindering, een oproep tot kandidaturen voor de Greener Packaging Awardfs 2017. Hiermee worden initiatieven in de kijker gezet die de ecologische voetafdruk van verpakkingen verkleinen dankzij hun ontwerp en design.

Donwnload het persbericht

Duurzaam beheer van huishoudelijke verpakkingen in België - 25.11.2016

Samen maken wij van efficiënt verpakkingsbeheer, duurzaam materialenbeheer

 

Fost Plus maakt naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering een stand van zaken op rond de bijdrage van het Belgische systeem voor verpakkingsrecyclage – onze kernopdracht – aan een duurzame ontwikkeling.

Dankzij de keuzes die verpakkingsverantwoordelijken, overheden en operatoren gemaakt hebben, is België uitgegroeid tot één van de best presterende landen van Europa op dit vlak. Bovendien blijken die keuzes ook goed voor het milieu.

Download het volledige persbericht

Download de infographic

Persberichten 2015

Belgen verkiezen de blauwe zak boven statiegeld - 15.07.2015

Een nieuwe studie, uitgevoerd namens Fost Plus, FEVIA, Comeos, Unizo, Voka, VIFW en de Belgische Brouwers, toont aan dat Belgen de blauwe zak willen blijven gebruiken om hun plastic flessen en blikjes te recycleren. Indien men de keuze had tussen het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes of het behoud van het systeem van de blauwe zak, geeft slechts een minderheid aan bereid te zijn om de blauwe PMD-zak vaarwel te zeggen. Een ruime meerderheid ziet de strijd tegen zwerfvuil liever gebeuren door meer sensibilisering, meer vuilnisbakken op straat en strengere straffen.

Download het volledige persbericht

Bekijk de resultaten van de enquête (pdf)

Fost Plus weerlegt kritiek Bond Beter Leefmilieu - 01.12.2015

Correcte cijfers tonen sterkte van ‘blauwe zak’ aan

Bond Beter Leefmilieu (BBL) beweert in een recente communicatie dat de recyclagecijfers van verpakkingen stelselmatig worden overschat. Fost Plus betreurt dat de communicatie van de BBL gebaseerd is op eenzijdige redeneringen en verkeerde inschattingen. De BBL gaat in haar kritiek nogal kort door de bocht in de hoop hiermee haar pleidooi voor statiegeld kracht bij te zetten. Fost Plus weerlegt hieronder de kritiek van de BBL. 

Lees het volledige persbericht

De inwoners van Waregem breiden de blauwe PMD-zak uit naar nieuwe plastic verpakkingen. - 27.11.2015

De stad Waregem gaat meewerken aan een proefproject waarin de ‘P’ van PMD niet langer beperkt blijft tot plastic flessen en flacons.

Download het persbericht

De inwoners van Aalter breiden de blauwe PMD-zak uit naar alle plastic verpakkingen - 19.11.2015

Het gemeentebestuur van Aalter zal meewerken aan een proefproject waarin de ‘P’ van PMD niet langer beperkt blijft tot plastic flessen en flacons.

Download het persbericht

Nieuwe sorteerregels voor de nieuwe P+MD zak - 02.12.2015

Vanaf 1 januari 2016 wordt de Wervikse blauwe PMD-zak vervangen door een paarse zak.

Download het persbericht

De sorteerwinkel.be helpt ondernemingen sorteren - 28.12.2015

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht sorteren van PMD op de werkplek een realiteit in het Waals Gewest. Daarmee zal deze sorteerverplichting op het werk in heel België van toepassing zijn. Om de ondernemingen te helpen bij deze uitdaging heeft Fost Plus een online platform, de sorteerwinkel.be, ontwikkeld. Daar kan men niet alleen kosteloos communicatiemateriaal bestellen, maar ook heel wat nuttige tips vinden om van het sorteren in de onderneming een groot succes te maken.

Download het volledige persbericht

Statiegeld is een duur systeem - 10.04.2015

Statiegeld is een duur systeem dat het zwerfvuilprobleem niet zal oplossen. FEVIA, Comeos, Unizo en Fost Plus reageren op de berichtgeving in de pers met betrekking tot een studie over statiegeld in opdracht van Vlaams minister Joke Schauvliege.

Download het volledige persbericht

De leiderspositie van België veilig stellen - 11.05.2015

Fost Plus was in 2014 op alle fronten bijzonder actief om de leiderspositie van België inzake recyclage van verpakkingen veilig te stellen. Dat is kort samengevat de conclusie bij de voorstelling van het jaarverslag 2014 van Fost Plus.

Download het volledige persbericht

Minder verpakking is niet altijd beter voor het milieu - 11.06.2015

Dat is de conclusie van een nieuwe studie in opdracht van OVAM en Fost Plus over de impact van verpakkingen op de voedselverspilling en het milieu. Verpakkingen worden steeds kleiner en talrijker, en dat lijkt slecht voor het milieu. Toch kunnen verpakkingen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen voedselverspilling en kunnen ze de CO2-uitstoot helpen terugdringen. Dat blijkt uit een recente studie van Studio Spark, Pack4Food en VITO in opdracht van OVAM en Fost Plus. 

Download het volledige persbericht

Proper De Panne: ook op het strand gaan we sorteren! - 12.06.2016

De Panne wil tegen 2017 uitpakken met een nieuw coherent afvalbeleid. Een van de vernieuwingen is de introductie van gescheiden afvaleilanden op het strand. Vanaf half juni kan je nu ook tijdens een bezoekje aan het strand PMD en restafval in afzonderlijke semi-ondergrondse vuilnisbakken kwijt. De gemeente tekende daarvoor in op een project van Fost Plus.

Download het volledige persbericht

Je afval sorteren, meer dan een doodgewone handeling 14.09.2015

Al meer dan 20 jaar sorteren de Belgen - met succes - hun huishoudelijk verpakkingsafval. Een dagelijkse handeling die haast banaal geworden is, maar tegelijk zeer belangrijk is. Sorteren doe je vanuit een overtuiging en niet omwille van een verplichting. Daarom lanceert Fost Plus een nieuwe nationale communicatiecampagne om de burger te wijzen op het belang en het nut van sorteren. Een eenvoudige handeling die garant staat voor een betere toekomst voor iedereen.

Download het volledige persbericht

 

Het bedrijfsleven zet zich in voor openbare netheid - 25.09.2015

Vanuit het besef dat zwerfvuil een bron van ergernis is voor heel wat mensen wil het bedrijfsleven (Comeos, FEVIA, VIWF, de Belgische Brouwers en Fost Plus) met eigen denkpistes en acties een positieve bijdrage leveren aan het huidige debat over openbare netheid. De beoogde acties passen volledig in de bestaande initiatieven van de overheid en zijn er op gericht om respect voor openbare netheid tot de maatschappelijk aanvaarde norm te maken.

Download het volledige persbericht

Clean Up Day was een succes! - 27.09.2015

Ingezameld kunststof zwerfvuil ter plekke verwerkt tot sleutelhangers 

Nieuwpoort - 27 september 2015. Stad Nieuwpoort, Fost Plus en Federplast.be organiseerden op zaterdag de Clean Up Day, een grote opkuisbeurt aan de Belgische kust met een honderdtal vrijwilligers. Voor de allereerste keer werd het zwerfvuil niet alleen ingezameld en gesorteerd, het werd ook ter plekke gereinigd en gerecycleerd tot unieke sleutelhangers, een primeur! Federplast.be, de sectororganisatie van kunststof- en rubberproducenten maakte van de gelegenheid gebruik om een engagementsverklaring te tekenen in de strijd tegen zwerfvuil. 

Lees het volledige persbericht

PMD-zak met bijkomende plastic - 13.10.2015

100.000 Belgen maken zich klaar om de uitbreiding van de blauwe PMD-zak met bijkomende plastic verpakkingen te testen. Er komen binnenkort pilootprojecten waarbij de ‘P’ van PMD niet meer beperkt blijft tot plastic flessen en flacons.

Download het volledige persbericht

Verpakkingen worden steeds groener - 27.11.2015

Groeiend succes voor Greener Packaging Awards - De inspanningen die Belgische bedrijven leveren om met minder en met groenere verpakkingen te werken, werpen hun vruchten af. Een trend en inspanning die in de verf wordt gezet tijdens de derde editie van de Greener Packaging Awards.

Download het volledige persbericht

Download de lijst met genomineerden en laureaten

Persberichten 2014

Fost Plus lanceert nationale campagne - 17.02.2014

Fost Plus lanceert een nieuwe nationale communicatiecampagne (TV-spot, radiospot, affiches) die de consument ertoe moet aanzetten om zijn sorteergewoonte, die al sterk verankerd is in huiselijke kring, door te trekken naar andere plaatsen waar hij naartoe gaat (het werk, de sportclub, plaatsen waar hij zich ontspant of zijn vrije tijd doorbrengt…). 

Download het volledige persbericht

De verankering van sorteren - 12.05.2014

Fost Plus zet de verankering van het sorteren verder met het vertrouwen van haar partners. Eind 2013 ontving Fost Plus haar vijfde erkenning, die geldig is tot eind 2018. De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en de drie gewesten bevestigen zo het vertrouwen van de overheid in het Belgische model van producentenverantwoordelijkheid en in Fost Plus voor wat het verpakkingsafvalbeheer betreft.

Download het volledige persbericht

Afval sorteren op het strand: steeds meer én beter - 27.08.2014

Sinds deze zomer wordt op de stranden van Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene en De Haan afval gesorteerd. Fost Plus heeft, in samenwerking met de OVAM en de gemeentelijke overheden, om de 150 meter afvalsorteerbakken geplaatst.

Download het volledige persbericht

Sunparks De Haan en Fost Plus slaan de handen in elkaar - 30.10.2014

Op vakantie gaan staat gelijk aan ontspannen: niets moet! Maar Sunparks De Haan wil de vakantiegangers helpen om de goede (sorteer)gewoontes van thuis niet te vergeten tijdens een ontspannende vakantie. Samen met Fost Plus en OVAM lanceert Sunparks De Haan vandaag een pilootproject in het vakantiepark om huishoudelijk afval te sorteren. Aangepast informatiemateriaal moet de vakantiegangers in Sunparks helpen om afval correct te sorteren.

Download het volledige persbericht

Transmeat, Fujifilm Belgium en Alcon-Couvreur zijn de grote winnaars van de Ray Cup van Fost Plus - 05.12.2014

Ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan organiseerde Fost Plus de Ray Cup: een wedstrijd voor de 5.200 leden van Fost Plus om aan te tonen dat PMD sorteren op het werk een goed verankerde gewoonte wordt.

Download het volledige persbericht

Bebat, Fost Plus en Recupel lanceren Recycle! - 15.01.2014

Deze nieuwe mobiele applicatie voor smartphone en tablet is ambitieus: de app moet dé referentie worden voor alle vragen over afvalophaling en -sortering in België.

Download het volledige persbericht

Fost Plus helpt bedrijven met het sorteren van PMD - 30.01.2014

Fost Plus helpt bedrijven met het sorteren van PMD, dat vanaf 2 februari verplicht wordt in ondernemingen te Brussel. Fost Plus wil bedrijven de middelen verschaffen om op eenvoudige wijze afval te sorteren op de werkvloer.

Download het volledige persbericht

Persberichten 2013

Fost Plus trakteert op een pak frieten - 17.01.2013

De ophaaldiensten die in hun regio het best gesorteerde PMD hebben ingezameld, kunnen van die frietjes smullen. Dit alles past binnen het project 15-15, waarmee Fost Plus begin 2012 van start is gegaan.

Download het volledige persbericht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij het naleven van uw wettelijke verplichtingen - 22.02.2013

Uw verpakkingsaangifte bij Fost Plus is er één van. Tegen eind februari moet elke betrokken onderneming haar verpakkingsaangifte bij Fost Plus doen, zodat de bijdrage juist kan worden berekend.

Download het volledige persbericht

Samen goed sorteren, zelfs op kamp - 02.05.2013

Fost Plus wil het sorteren ‘out of home’ stimuleren. Jeugdbewegingen willen op hun beurt hun leden aanzetten om ook op hun kampplaatsen te sorteren. Beide partijen besloten de krachten te bundelen en lanceerden met de steun van OVAM een pilootproject bij De Kluis.

Download het volledige persbericht

Samen toonaangevend in duurzaam verpakkingsbeheer - 13.05.2013

In 2012 heeft Fost Plus minder gerecycleerd dan vorig jaar. Fost Plus klokte af op 88,4% (tegenover 91,7% in 2011). Ondanks de crisis bleven de opbrengsten voor het ingezamelde materiaal echter op een hoog peil, waardoor de financiële bijdragen vanwege de leden konden verlaagd worden.

Download het volledige persbericht

Sorteren in Brussels Airport : een uitdaging voor de passagiers - 20.06.2013

Afval sorteren buitenshuis is voor de meeste Belgen nog geen reflex. Dat is het nog veel minder voor de vele buitenlandse passagiers, die soms niet eens vertrouwd zijn met het sorteren. Met de steun van de OVAM en Fost Plus wil Brussels Airport de uitdaging aangaan om de miljoenen reizigers op de luchthaven niettemin te bewegen tot correct sorteren.

Download het volledige persbericht

Afval sorteren wordt de norm in de 13 Bloso-centra - 25.06.2013

Bloso, Fost Plus en de OVAM toonden vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege hoe PMD in de 13 Bloso-centra voortaan selectief ingezameld wordt. Het adagium ‘mens sana in corpore sano’ staat bij Bloso gelijk met een doordacht afvalbeheer.

Download het volledige persbericht

Vanaf 1 juli 2013 is de sortering van PMD verplicht voor alle bedrijven in het Vlaams Gewest - 30.06.2013

Vanaf 1 juli 2013 is de sortering van PMD verplicht voor alle bedrijven in het Vlaams Gewest en vanaf 2 februari 2014 eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om bedrijven te helpen correct en doeltreffend te sorteren, stelt Fost Plus hen voor om samen te werken met afvalophalers aan die het project 'sorterenophetwerk.be' meewerken en ondersteunt hen met gratis communicatiemateriaal.

Download het volledige persbericht

Tweede editie van de Greener Packaging Awards: de winnaars zijn bekend - 18.11.2013

Voor de tweede maal zijn de Greener Packaging Awards uitgereikt aan ondernemingen die een grote inspanning hebben geleverd om de impact van hun verpakkingen op het milieu te verminderen. En opnieuw bleek dat zowel industriële als huishoudelijke verpakkingen creatief en duurzaam kunnen zijn.

Download het volledige persbericht

Contacteer onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui

tel.: +32 471 77 30 96

e-mail: fatima.boudjaoui@fostplus.be 

Twitter: @FatimaBoudjaoui - @fostplus

Download het volledige persdossier (pdf)