Pers

In onze persrubriek vindt u een overzicht van al onze persberichten en alle contactgegevens voor journalisten.

België, meer dan ooit de Europese recyclagekampioen

Met een recyclagecijfer van 87,4% in 2016 bevestigt België meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa te zijn. Maar intussen wil Fost Plus, die verantwoordelijk is voor het Belgische systeem, nog een stap verder zetten.

Oude cijfers zijn geen reden om statiegeld in te voeren

Fost Plus, FEVIA en Comeos stellen vast dat er voorlopige cijfers uit een studie besteld door OVAM circuleren over de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort en dat daaraan conclusies gekoppeld worden over de effectiviteit van het zwerfvuilbeleid en de invoering van een nieuw statiegeldsysteem. 

Duurzaam beheer van huishoudelijke verpakkingen in België

Fost Plus maakt naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering een stand van zaken op rond de bijdrage van het Belgische systeem voor verpakkingsrecyclage – onze kernopdracht – aan een duurzame ontwikkeling.

Baudouin Van Eeckhout wordt de nieuwe voorzitter van Fost Plus

Baudouin Van Eeckhout is burgerlijk ingenieur bouwkunde en licentiaat economische wetenschappen (UCL). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de grootdistributie. Hij is op dit moment Honorary Vice-President bij Delhaize Groep, waar hij eerder al de functies Vice-President Techniek & Indirect Procurement Europe en Directeur Techniek (Delhaize Le Lion) uitoefende.

Fost Plus helpt hogescholen en universiteiten in Brussel en Wallonië om te sorteren

Bij de start van het nieuwe academiejaar heeft Fost Plus de universiteiten en hogescholen in Brussel en Wallonië steun aangeboden om hun verpakkingsafval optimaal te sorteren. Zo kunnen in Brussel de Vrije Universiteit Brussel (VUB),  het Institut Catholique des Hautes Études Commerciales (ICHEC) en de Haute École économique et technique (EPHEC) rekenen op begeleiding door Fost Plus en op allerlei hulpmiddelen zoals sorteereilanden en communicatiemateriaal.  In het Waals Gewest wordt dergelijke actieve ondersteuning verleend aan de Université de Namur (UNamur) en aan de Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) in Braine-le-Comte.

Fost Plus ontvangt Lean and Green Award

Fost Plus heeft een Lean and Green Award ontvangen voor haar vijfjarenplan waarmee de organisatie de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten die zij coördineert en ondersteunt met 20% wil verminderen tegen 2020.