Opleiding voor PMD-sorteerders

De medewerkers in sorteercentra moeten de laatste stukken afval die niet bij PMD horen verwijderen en de afvalstromen verder uitsorteren. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende thema's aan bod:

  • Sorteerregels voor PMD: hoe en waarom?
  • Recyclageproces en de rol van de sorteerder
  • Herkennen van verschillende types plastic en andere fracties
  • Ergonomie en veiligheid

Bij u ter plaatse of online

  • Module van anderhalf uur bij u ter plaatse, voor groepen van ongeveer 15 personen. 
  • Online module van ongeveer 20 minuten.

Voor wie

Medewerkers van PMD-sorteercentra, stagiairs en studenten.

Prijs

Deze opleiding is gratis.