Opleiding voor ophalers papier-karton

Verantwoordelijke persoon
Wie wordt opgeleid?
idealiter 15 - 25 personen voor opleidingen ter plekke
Andere
Enkel voor opleidingen bij u ter plekke