Weegtickets en leveringsbonnen aanmaken

Afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert in het kader van de opdracht, moet u bepaalde gegevens beheren en acties uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan over het aanmaken van leveringsbonnen en weegtickets. Dat kan allemaal in MyFost.

Kort samengevat komt het hierop neer:

 • De weger maakt een weegticket aan.
 • De verzender geeft de informatie van de levering op.

Wanneer het weegticket gekoppeld is aan de levering, krijgt men een volledige leveringsbon. Alle betrokken partijen moeten daarop de leveringsbon valideren.

U ontvangt Fost Plus-fracties

 1. Bij elke levering maakt u een weegticket aan.
 2. U kunt het weegticket meteen naar de verzender versturen. Geeft u het ticket niet manueel vrij, dan wordt het automatisch de dag nadien om 24u vrijgegeven aan de verzender zodat die een leveringsbon kan aanmaken.

Zolang het weegticket niet gekoppeld is en er nog geen leveringsbon bestaat, kunt u het weegticket aanpassen. 

Opgelet!

 • Indien de verzender met een planning werkt, kunt u in de applicatie de ingeplande ritten bekijken. Geef eveneens op het weegticket het eventuele referentienummer op dat de chauffeur u doorgeeft zodat de koppeling tussen de planning en het weegticket automatisch kan gebeuren.
 • Het weegticket is het bewijs van levering. Als u om een technische reden niet meteen het weegticket in de applicatie kan aanmaken, kan u de gegevens later ingeven op basis van het weegticket.

U levert materiaal als ophaler of overslagstation

Belangrijk!

 • De ontvanger maakt enkel een weegticket aan, de gegevens met betrekking tot de levering geeft u als eigenaar in. 
 • U kunt kiezen om een planning op te maken die het mogelijk maakt om meer te gaan automatiseren.
 • Indien een weegticket aangemaakt en verzonden is, en er slechts 1 mogelijke activiteit aan gelinkt kan worden, zal automatisch een leveringsbon aangemaakt worden, ook zonder planning.

 

1. 

Bij elke levering van materiaal maakt de ontvanger een weegticket aan. De weger kan het weegticket meteen verzenden. Als hij dat niet doet, blijft het ticket tot 2 dagen na het aanmaken ervan beschikbaar, zodat u het kunt koppelen of verder aanvullen.

Indien u een fout constateert in het weegticket, vraagt u een correctie aan.

 

2.

Koppelen of aanvullen tot een leveringsbon

U werkt met een planning:

 • De koppeling tussen de planning en het weegticket gebeurt automatisch wanneer de planning en het weegticket met zekerheid bij elkaar horen.
 • Indien de koppeling niet automatisch gebeurde, bijvoorbeeld omdat de referentie niet overeenkomt, kan u het weegticket manueel aan de planning koppelen om een leveringsbon te bekomen.
 • Indien het weegticket ten onrechte aan de planning gekoppeld werd, ontkoppelt u eerst het weegticket en linkt het manueel aan een andere planning.

U werkt niet met een planning:

 • Wanneer u niet met een planning werkt en er zijn te koppelen weegtickets, dan dient u de leveringsgegevens verder aan te vullen om een volledige leveringsbon te bekomen.

 


 

Verrijking van de leveringsbon door de ophaler

De ophaalronde was voor meer dan één gemeente of voor meerdere recyclageparken in de gemeente?

In dat geval moeten de leveringsbonnen de verdeling over de gemeentes/recyclageparken in percentages vermelden.

Ophaling van glas in glasbollen op sites en recyclageparken?

Alle wegingen van de glasbollen moeten ingeladen en gelinkt worden aan de juiste leveringsbon.  

De informatie over de glasbollen en de sites beheert u in de module ‘glasbollen’.

 • Alle sites moeten gedefinieerd worden. Een site is de locatie waar één of meerdere glasbollen staan.
 • Alle glasbollen moeten gelinkt worden aan hun specifieke locatie, dus aan een site of aan een containerpark. De recyclageparken worden aangemaakt door de aanbestedende overheid en zullen zichtbaar zijn voor de glasophaler.
 • Wanneer een glasbol naar een andere locatie (site of park) wordt verplaatst, moet dat geregistreerd worden.
 • Andere veranderingen moeten eveneens geregistreerd worden. Wanneer bijvoorbeeld een glasbol in herstel is, moet dat ingegeven worden.

Wanneer verrijkt u de leveringsbon met extra informatie?

U kunt deze informatie meedelen voor of na het valideren van de leveringsbon. Deze verrijking is echter wel nodig vooraleer de facturatie voor de ophaalactiviteiten kan gebeuren.

 


 

Bijkomende informatie voor het overslagstation

Een overslagstation moet de stockgegevens beheren.

Een groot deel van het stockbeheer gebeurt automatisch. Het systeem berekent de stock iedere maand op basis van de stock van vorige maand en de gewichten van de binnenkomende en uitgaande leveringsbonnen.

Indien de stocks, zoals vastgesteld op het terrein, verschillen van de stocks die berekend werden op basis van de leveringsbonnen, dan hebt u de mogelijkheid om die aan te passen ten laatste de 9e dag van de volgende maand.

U mag geen negatieve stock hebben.

U sorteert PMD

Als sorteercentrum voor PMD ontvangt u de fractie PMD, sorteert u de materialen en worden de materialen afgehaald door de verwerver.

Bij ontvangst maakt u een weging in aan. Hou er wel rekening mee dat de administratieve opvolging verschilt voor de gesorteerde materialen.

 

Een verwerver haalt het materiaal op

 1. U maakt een afhaling aan om de verwerver op de hoogte te brengen van het beschikbaar materiaal. U kunt een afhaling een referentienummer meegeven om meer te gaan automatiseren.
 2. De verwerver geeft aan op welke datum het materiaal wordt afgehaald.
 3. Bij de afhaling van het materiaal maakt u een weegticket UIT aan. Wanneer u hierbij het referentienummer ingeeft kan stap 4 grotendeels geautomatiseerd worden.
 4. U koppelt het weegticket aan de afhaling indien dit niet automatisch kon en/of vult het weegticket aan tot een volledige leveringsbon.
 5. Wanneer u werkt met een niet-Belgische verwerver, drukt u Bijlage VII af.
 6. U vult de verdeling over de projecten in.

 

Belangrijk! U hoeft geen afhaling aan te maken voor residu, waarbij u zelf instaat voor de overdracht. Op het moment dat het residu gewogen wordt bij de ontvanger, krijgt u een weegticket mee. De leveringsbon maakt u dan aan bij terugkomst.

 

Als sorteercentrum moet u stock- en productiegegevens beheren

Stockbeheer

Een groot deel van het stockbeheer gebeurt automatisch. Het systeem berekent de stocks iedere maand op basis van de stock van vorige maand en de gewichten van de binnenkomende en uitgaande leveringsbonnen.

Indien de stocks, zoals vastgesteld op het terrein, verschillen van de stocks die berekend werden op basis van de leveringsbonnen, dan heeft u de mogelijkheid die te corrigeren.

U mag geen negatieve stock hebben.

Productiecijfers

De gesorteerde materialen en het residu worden gewogen bij het verlaten van de sorteerlijn.

De gewichten dienen per materiaal opgeladen te worden in Excel. Een voorbeeldbestand staat in de online applicatie.

De productie en de eventuele correcties van de maandelijkse stocks moeten ten laatste de 9e dag van de volgende maand ingegeven en geherwaardeerd zijn. Eenmaal u de productie hebt ingegeven, gebeurt de berekening van de stocks automatisch de volgende nacht.

U bent verwerver van PMD-materialen

Als verwerver van PMD haalt u het materiaal op bij het sorteercentrum.

 1. Het sorteercentrum maakt een afhaling aan in de online applicatie, waarin u dient aan te geven op welke datum u het materiaal zal afhalen
 2. Geef indien nodig in de geplande afhaling alle nodige informatie voor het Bijlage VII document in.
 3. Bij de afhaling maakt het sorteercentrum een weegticket aan en vult deze aan tot een volledige leveringsbon.
 4. U kan deze bon valideren of een correctie aanvragen indien u de leveringsbon niet correct acht.