Leveringsbonnen valideren

Wekelijks of maandelijks ontvangen operatoren en intercommunales een e-mail met een link naar de leveringsbonnen, tonnages en prijzen die ze in MyFost moeten valideren.

Operator

Op het einde van de week of de eerste dag van de maand, ontvangt u een e-mail met een link naar de online applicatie van alle leveringsbonnen die moeten worden gevalideerd. Zowel de tonnages als de berekende prijs moeten gevalideerd worden.

U hebt 5 dagen de tijd om die zelf te valideren. Na die termijn worden de bonnen automatisch gevalideerd.

 

Intercommunale

Op het einde van de week of de eerste dag van de maand, ontvangt u een e-mail met een link naar de online applicatie van alle leveringsbonnen die moeten worden gevalideerd. Zowel de tonnages als de berekende prijs moeten gevalideerd worden.

Fost Plus vraagt aan de partners om de leveringsbonnen binnen de 5 dagen te valideren zodat fouten tijdig rechtgezet kunnen worden en de facturatie correct kan verlopen.

Als Intercommunale kunt u in de instellingen aangeven of er passief of actief gevalideerd wordt.

Indien u voor passieve validatie kiest, dan worden de leveringsbonnen automatisch gevalideerd na de 5 dagen. Indien u voor actieve validatie kiest, moet u effectief de bon valideren.

 

Let op! Zolang een leveringsbon niet door alle partijen gevalideerd is, zal de facturatie hiervoor niet kunnen plaatsvinden.