Recyclagebedrijven

Fost Plus doet een beroep op gespecialiseerde bedrijven voor de recyclage van verpakkingsafval. De selectie van recycleurs verloopt via jaarlijkse selectieprocedures, op basis van objectieve criteria. 

Wie zijn de recyclagepartners van Fost Plus?

Raadpleeg hier de volledige lijst met recyclagepartners 

Hoe wordt u recyclagepartner bij Fost Plus?

Recyclagepartner worden van Fost Plus kan enkel via officiële offerteaanvragen. Die worden in principe elk jaar in september gepubliceerd. Elk bedrijf dat effectieve recyclage aanbiedt - hetzij zelf, hetzij via een vast samenwerkingsverband met een derde partij - kan hierop inschrijven. De selectie gebeurt op basis van objectieve criteria. De procedure verloopt als volgt:

  • Publicatie offerteaanvragen: Meestal in de periode september worden de offerteaanvragen aangekondigd op de website van Fost Plus en in de kranten De Tijd en l’Echo.
  • Bestekken opvragen: Via een specifiek formulier dat op dat moment beschikbaar is op deze website, kunt u schriftelijk de bestekken opvragen. Alleen bedrijven die via dit formulier een bestek hebben opgevraagd, kunnen deelnemen aan de offerteaanvraag.
  • Offerte indienen: Op de bestekken staat vermeld tegen wanneer u uw offerte ten laatste bij Fost Plus moet indienen. 
  • Beoordeling offertes: Fost Plus analyseert de offertes en doet in overleg met het Gemengd Comité een aanbeveling over wie de opdracht krijgt toegewezen. Verwervingsprijs van het materiaal, effectieve recyclagegarantie, kwaliteit van de aangeboden diensten, financiële en technische draagkracht en kennis en ervaring van de kandidaat-recycleurs zijn doorslaggevende criteria. Het Gemengd Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van Fost Plus, de overkoepelende organisaties voor de intercommunales (COPIDEC in Wallonië en  Interafval in Vlaanderen), Brussel Net, de betrokken materiaalorganisatie en een waarnemer van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). 
  • Toewijzing opdracht: In november-december wordt officieel kenbaar gemaakt wie de opdracht(en) krijgt toegewezen. 

Hoe blijft u op de hoogte van nieuwe opdrachten?

  • via onze website waar de nieuwe offerteaanvragen tijdig worden aangekondigd
  • via de kranten De Tijd en l'Echo waar de nieuwe offerteaanvragen worden gepubliceerd
  • via e-mail: contacteer ons via recycling@fostplus.be en vermeld in welke materialen u geïnteresseerd bent

Waarde van de materialen

De grafieken in onderstaande links tonen de evolutie van de gewogen gemiddelde contractprijs per materiaalsoort. U vindt zowel historische cijfers als de details van de laatste 24 maanden.

PET flessen en flacons
HDPE flessen en flacons
Drankkartons
Aluminium
Staal
Papier-Karton
Glas

Omdat het om gemiddelde prijzen gaat van zowel oude contracten voor meerdere jaren, als van recent afgesloten contracten, mogen ze niet beschouwd worden als een representatieve marktprijs op elk ogenblik.

Meer weten?

Contacteer Erik Nootens via +32 (0) 2 775 03 50 of recycling@fostplus.be