Ophaalbedrijven

Fost Plus en de intercommunales werken samen met diverse ophaalbedrijven voor de inzameling van het verpakkingsafval bij de burger. Hieronder vindt u meer informatie over de ophaalbedrijven waarmee we samenwerken en de procedures voor de opdrachten.

Hoe verloopt de procedure?

De intercommunales zijn wettelijk bevoegd voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval op hun grondgebied. Als ze de ophaling niet zelf uitvoeren, wijzen ze de opdrachten toe aan private afvalbedrijven via publieke offerteaanvragen. De aankondiging van deze opdrachten wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie. Elk ophaalbedrijf kan inschrijven op die publieke procedure. De keuze van de beste aannemer wordt gemaakt op basis van objectieve criteria. De verschillende offertes worden geëvalueerd door Fost Plus en de intercommunales.

Momenteel zijn er geen inzamelopdrachten waarop u kunt inschrijven. 

Hoe blijft u op de hoogte van nieuwe opdrachten?

Meer informatie?

Contacteer ons via info@fostplus.be