PMD-ophalers

De PMD-ophalers spelen een cruciale rol in de recyclageketen. Ze beoordelen of de PMD-zakken correct gesorteerd zijn of niet, en kleven waar nodig de rode weigeringstickers. Ze zijn ook vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Een goede opleiding zorgt ervoor dat ze hun taak op een optimale manier kunnen uitvoeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende thema's aan bod:

  • Opfrissen van de sorteerregels: hoe en waarom?
  • Rol van de ophaler in de recyclageketen
  • Visuele controle van de PMD-zakken
  • Kleven van de weigeringsstickers
  • Omgaan met klachten van bewoners
  • Ergonomie en veiligheid

De opleiding sluit af met een praktijkvoorbeeld.

Opleiding via e-learning

Online module van ongeveer 20 minuten.

Opleiding in uw bedrijf

Module van anderhalf uur bij u ter plaatse, voor groepen van ongeveer 15 personen. 

Voor wie

Medewerkers van ophaalbedrijven, intercommunales en gemeenten, stagiairs en studenten.

Prijs

Deze opleiding is gratis.