Controle en traceerbaarheid

Het hele systeem van selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval werkt uiteraard alleen maar als alle betrokken partijen optimale kwaliteit leveren. Om dat te garanderen organiseert Fost Plus objectieve kwaliteitscontroles. Die hebben een positieve impact op de kwaliteit van zowel de dienstverlening, als de materialen en de recyclage.

Wat controleren we?

Glasbolsites

 • netheid van de site en de glasbollen
 • staat van de glasbollen
 • ondergrond van de glasbollen
 • vullingsgraad van de glasbollen
 • frequentie van de ledigingen

Download de brochure 'Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites' (pdf) 

Bij het leegmaken van de glasbollen

 • scheiding van wit glas en gekleurd glas in de vrachtwagen
 • hoogte waarop het glas uit de glasbol in de vrachtwagen wordt gelost
 • vullingsgraad van de glasbollen
 • kwaliteit van het glas, de kleurscheiding in de glasbollen en de vervuiling in de glasbol
 • lawaaihinder voor de buurtbewoners
 • aandacht voor bomen, auto's, hoogspanningskabels in de buurt van de glasbolsite

Tijdens de ophaalrondes 

 • participatie van de bevolking
 • toepassing van de weigeringinstructies door ophalers
 • kwaliteit van de selectieve inzameling 

In het sorteercentrum

 • visuele controle van de kwaliteit van de levering
 • controle van de sorteerregels op een aantal willekeurige PMD-zakken uit de levering
 • controle en analyse van het sorteerresidu

 • visuele controle van de manuele en automatische sortering

Tijdens de opslag

 • kwaliteit
 • scheiding van de verschillende fracties
 • hoeveelheden
 • gewicht en etikettering van de balen

Bij de recyclagebedrijven

Onafhankelijke controleorganismen lichten regelmatig recyclagebedrijven door om te controleren of het aangeleverde materiaal effectief gerecycleerd wordt.

Hoe volgen we op?

Om de gegevensstroom tussen alle partners zo efficiënt mogelijk op te volgen, ontwikkelde Fost Plus een online applicatie. De administratieve gegevens van elke activiteit worden per fractie en per materiaal dagelijks opgevolgd. Deze traceerbaarheid van gegevens zorgt ervoor dat Fost Plus als neutrale organisatie kan waken over de datakwaliteit van de uitgevoerde diensten.

Meer informatie?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be