Wettelijk kader

Fost Plus werkt binnen een duidelijk gedefinieerd wettelijk kader. De Europese Richtlijn 2004/12/EG en het Samenwerkingsakkoord vormen de twee wettelijke pijlers.

De Europese Richtlijn 2004/12/EG

Het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 over de preventie en het beheer van verpakkingsafval is een omzetting naar Belgisch recht van een Europese richtlijn, namelijk richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 over verpakking en verpakkingsafval.

Op 11 februari 2004 werd richtlijn 94/62/EG aangepast in de Europese richtlijn 2004/12/EG.

Raadpleeg de Europese Richtlijn 2004/12/EG

Samenwerkingsakkoord

In België zijn het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het beleid inzake afvalbeheer. Op 30 mei 1996 hebben de Gewesten een Samenwerkingsakkoord gesloten rond de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Sinds 2009 is er een nieuwe versie van het akkoord van kracht.

Het Samenwerkingsakkoord verplicht elke onderneming die in België producten verpakt of laat verpakken om de gebruikte verpakkingen terug te nemen en bepaalde quota’s van recyclage en nuttige toepassing te behalen.

De basisprincipes van het akkoord zijn:

1. De terugnameplicht

Ondernemingen moeten voor de huishoudelijke verpakkingen die ze op de markt brengen concrete doelstellingen behalen:

  • in totaal moet 80% van de verpakkingen die op de Belgische markt komen gerecycleerd worden en 90% moet een nuttige toepassing vinden.
  • afhankelijk van het type materiaal zijn minimale recyclagedoelstellingen tussen 15% tot 60% voorzien.

2. De informatieplicht

Ondernemingen moeten jaarlijks een aantal gegevens over de verpakkingen die ze op de markt brengen meedelen aan de Interregionale Verpakkingscommissie. 

3. Het preventieplan

Ondernemingen die jaarlijks minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengen of in België producten verpakken of laten verpakken moeten om de drie jaar een algemeen preventieplan voorleggen.

Download het Samenwerkingsakkoord

Erkenning

De erkenning van Fost Plus wordt om de vijf jaar hernieuwd. Fost Plus kreeg op 20 december 2018 een nieuwe erkenning voor de periode 2019 – 2023.

Download de erkenning van 20 december 2018

Download de erkenning van 19 december 2013

Download de erkenningswijziging van 4 mei 2017

 

Meer weten?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

+32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be