Missie

Samen maken wij van efficiënt verpakkingsbeheer, duurzaam materialenbeheer.

Onze missie

Onze missie verwoordt op een kernachtige, eenvoudige manier waar we als organisatie naartoe willen. Door huishoudelijke verpakkingen in te zamelen en te recycleren leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamer afvalbeleid en een beter milieu.

Samen

Bij onze activiteiten zijn heel veel verschillende spelers betrokken: de overheid, de gemeenten, de intercommunales, sorteercentra en afvalbedrijven, de bedrijven die de verpakkingen op de markt brengen en uiteraard ook de burgers. Nauw overleg en een goede samenwerking zijn dan ook cruciaal.

Efficiënt verpakkingsbeheer

We streven naar een efficiënte inzameling en recyclage van verpakkingen. We sensibiliseren burgers om correct te sorteren, we helpen gemeenten en intercommunales om de verpakkingen zo goed mogelijk in te zamelen, en bieden advies aan bedrijven om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.

Duurzaam materialenbeheer

De recyclage van huishoudelijke verpakkingen reduceert de uitstoot van broeikasgassen en vermijdt het gebruik van steeds schaarser wordende primaire grondstoffen. Met onze activiteiten werken we mee aan een echte kringloopeconomie, waarin materialen op een duurzame manier worden ingezet.

Onze waarden

Efficiëntie

We zoeken continu naar een correct evenwicht tussen middelen en resultaten.

Kwaliteit

We leveren met en voor onze stakeholders kwaliteitsvolle producten en diensten.

Samenwerking

We helpen elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

Transparantie

We delen duidelijke en eerlijke informatie op een proactieve manier.

Wendbaarheid

We zijn beweeglijk in ons denken en doen.

Innovatie

We zetten creativiteit om in nieuwe ideeën en initiatieven.

Vragen?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel: +32 (0)2 775 03 50

fax: +32 (0)2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be