Missie

Samen maken wij van efficiënt verpakkingsbeheer, duurzaam materialenbeheer.

Onze missie

Onze missie verwoordt op een kernachtige, eenvoudige manier waar we als organisatie naartoe willen. Door huishoudelijke verpakkingen in te zamelen en te recycleren leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamer afvalbeleid en een beter milieu.

Samen

Bij onze activiteiten zijn heel veel verschillende spelers betrokken: de overheid, de gemeenten, de intercommunales, sorteercentra en afvalbedrijven, de bedrijven die de verpakkingen op de markt brengen en uiteraard ook de burgers. Nauw overleg en een goede samenwerking zijn dan ook cruciaal.

Efficiënt verpakkingsbeheer

We streven naar een efficiënte inzameling en recyclage van verpakkingen. We sensibiliseren burgers om correct te sorteren, we helpen gemeenten en intercommunales om de verpakkingen zo goed mogelijk in te zamelen, en bieden advies aan bedrijven om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.

Duurzaam materialenbeheer

De recyclage van huishoudelijke verpakkingen reduceert de uitstoot van broeikasgassen en vermijdt het gebruik van steeds schaarser wordende primaire grondstoffen. Met onze activiteiten werken we mee aan een echte kringloopeconomie, waarin materialen op een duurzame manier worden ingezet.

Onze waarden

Efficiëntie

We streven naar een optimale efficiëntie in al onze activiteiten. We blijven elke dag opnieuw zoeken naar betere oplossingen.

Kwaliteit

We ontwikkelen enkel kwaliteitsvolle producten en diensten. Al onze processen zijn nauwkeurig gedocumenteerd, waardoor we de kwaliteit ervan permanent kunnen meten, evalueren en bijsturen.

Samenwerking

We werken op een constructieve, proactieve manier samen met al onze stakeholders. We bouwen aan partnerships met alle betrokken partijen en helpen hen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

Transparantie

We delen proactief de juiste informatie en zijn steeds beschikbaar om vragen te beantwoorden. We verspreiden enkel correcte, betrouwbare en accurate informatie.

Wendbaarheid

In een snel evoluerende omgeving moeten we onszelf als organisatie regelmatig in vraag durven stellen. We staan open voor nieuwe informatie, ideeën en technologische ontwikkelingen.

Innovatie

We anticiperen op veranderende behoeften van onze stakeholders en volgen technologische ontwikkelingen en marktevoluties op de voet. We durven out-of-the-box denken en lanceren nieuwe ideeën en initiatieven.

Vragen?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel: +32 (0)2 775 03 50

fax: +32 (0)2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be