Internationaal

Fost Plus bouwde door de jaren heen een sterke internationale reputatie op, dankzij de hoge recyclagepercentages die we in ons land behalen. We dragen onze expertise uit via de koepelorganisatie EXPRA en stellen onze expertise ter beschikking van andere landen die een efficiënt en duurzaam systeem willen invoeren.

Streven naar een duurzaam verpakkingsbeheer in Europa

Fost Plus is een van de drijvende krachten achter de koepelorganisatie EXPRA, de Extended Producer Responsibility Alliance. Bedoeling is om een aantal organisaties te verenigen die in hun land, net als Fost Plus in België, verantwoordelijk zijn voor de inzameling en recyclage van verpakkingsafval. Vandaag wordt de producentenverantwoordelijkheid in de verschillende Europese lidstaten immers op heel diverse manieren ingevuld. De organisatie ijvert voor een level playing field voor het beheer van huishoudelijke verpakkingen in Europa, waarbij in elk land dezelfde regels gelden.

Het initiatief kent een groeiend succes. EXPRA telt intussen al 23 leden. De meeste daarvan komen uit de Europese Unie, maar ook organisaties uit Canada, Israël en Turkije scharen zich achter het initiatief.

Raadpleeg de website van EXPRA voor meer informatie: www.expra.eu.

Andere landen inspireren

Fost Plus wil de expertise die we in België hebben opgebouwd, gebruiken om ook andere landen te helpen bij de uitbouw van een duurzaam en efficiënt voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. We doen dat op verschillende manieren: door delegaties uit te nodigen, lezingen te geven of best practices te verspreiden. In bepaalde gevallen begeleiden we landen bij concrete projecten. In het verleden realiseerden we al succesvolle projecten voor landen zoals Cyprus, Israël en Roemenië.

Meer weten?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel.: +32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be