Fost Plus en zwerfvuil

Fost Plus is al jaren actief in de strijd tegen zwerfvuil. Begin 2016 sloten we met steun van de sectorfederaties Fevia en Comeos een overeenkomst met de Vlaamse en Waalse overheden om samen het probleem aan te pakken.

Streven naar een fundamentele gedragsverandering

Fost Plus is ervan overtuigd dat enkel een fundamentele, duurzame gedragsverandering onze openbare netheid kan verbeteren. Daarvoor is veel meer nodig dan sensibilisering of extra vuilnisbakken. Een sterk en consequent handhavingsbeleid door de overheid is evengoed een cruciale factor, net als het wegnemen van omgevingsfactoren die zwerfvuil uitlokken, zoals leegstand of verloedering. Ook de actieve participatie van burgers, in hun eigen straat, buurt of gemeente, kan een groot verschil maken.

Bedrijven en overheden werken samen

Begin 2016 sloot Fost Plus samenwerkingsovereenkomsten met Vlaanderen en Wallonië om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Het actieplan dat Fost Plus in 2015 uitwerkte vormde mee de basis voor de overeenkomsten. Het gaat om een ambitieus plan, waar aanzienlijke financiële middelen tegenover gezet zijn. Fost Plus trekt de komende zeven jaar elk jaar een bedrag van 17 miljoen euro uit om het plan te realiseren.

Een greep uit de vele acties en initiatieven

Le Grand Nettoyage de Printemps

In Wallonië bracht de Grand Nettoyage de Printemps in april 2016 meer dan 40.000 mensen op de been. Gewapend met handschoenen, fluovestjes en vuilniszakken ruimden ze het zwerfvuil op terreinen, in straten en in parken.

Coachingtrajecten voor gemeenten

Mooimakers begeleidt 40 Vlaamse gemeenten om tot een efficiënt zwerfvuilbeleid te komen via een intens coachingtraject. Zwarte punten worden in kaart gebracht, de veeg- en vuilnisbakkenplannen worden geoptimaliseerd, en er wordt gezocht naar oplossingen voor specifieke lokale problemen.

Retail Clean-Up Days

In november 2016 namen 1.100 winkels in Vlaanderen en Wallonië deel aan de Retail Clean Up Days. Elke winkel engageerde zich om 25 meter rond zijn verkooppunt op te ruimen. In totaal werd een oppervlakte van maar liefst 5,7 miljoen vierkante meter opgeruimd, het equivalent van meer dan 1.150 voetbalvelden.

Meer voorbeelden van acties en initiatieven vindt u op de websites van Mooimakers (Vlaanderen) en Be WaPP (Wallonië):

  

 

Onze strijd tegen zwerfvuil wordt gesteund door de beroepsfederaties Fevia en Comeos: