Activiteiten

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. We recycleren jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of bijna 90% van alle verpakkingen die op de markt komen.

Onze kerntaken

Fost Plus heeft drie kerntaken:

  • Sensibilisering. Efficiënt recycleren begint bij goed sorteren. Via communicatiecampagnes en -acties stimuleert Fost Plus alle Belgen om hun verpakkingen zo goed mogelijk te sorteren, onder meer door informatie te verspreiden over de correcte sorteerregels. Fost Plus helpt bedrijven ook om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.

  • Coördinatie. Bij de inzameling en recyclage van verpakkingen zijn heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, afvalintercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, enzovoort. Fost Plus zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan samenwerken en dat alle ingezamelde materialen nauwkeurig geregistreerd worden.

  • Financiering. Alle bedrijven die verpakte huishoudelijke producten op de markt brengen, sluiten aan bij Fost Plus en betalen jaarlijks een bijdrage aan Fost Plus op basis van het aantal en het type verpakkingen. Fost Plus gebruikt die bijdrage om de verpakkingen na gebruik in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Naast de bijdragen van bedrijven haalt Fost Plus ook inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde materialen.

Focus op huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van verpakkingen voor huishoudelijke producten. Concreet financiert en coördineert Fost Plus de volgende inzamelingen:

  • De huis-aan-huisinzameling van PMD via de blauwe zak.

  • De inzameling van glas via de glasbollen of huis-aan-huis.

  • De huis-aan-huisinzameling van papier-karton.

Daarnaast financiert Fost Plus ook de inzameling van deze en andere verpakkingen op containerparken, waaronder harde kunststoffen, plastic folie, piepschuim en Klein Gevaarlijk Afval (KGA).

De inzameling en recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen gebeurt door onze zusterorganisatie VAL-I-PAC. Meer informatie op www.valipac.be

Fost Plus in 11 minuten

Download ons Jaarverslag 2015

Vragen?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel.: +32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be