Onze campagnes

Fost Plus lanceerde de afgelopen jaren verschillende grootscheepse sensibiliseringscampagnes en zwerfafvalcampagnes die de Belgen moeten overtuigen om hun afval (correct) te sorteren.

Sorteercampagnes

Onze laatste campagne beklemtoont het belang van goed te blijven sorteren: Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren.

Ontdek onze sorteercampagne

Zwerfvuilcampagnes

Bekijk hier het filmpje en de affiches van de campagne die Fost Plus recentelijk voerde om zwerfvuil tegen te gaan.

Onze zwerfvuilcampagne

Vragen?

Bekijk de affiches en spots van oudere sorteercampagnes en zwerfvuilcampagnes van Fost Plus in onze Mediatheek.

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be.

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

+32 2 775 03 50
fax: +32 771 16 96
e-mail: public.relations@fostplus.be