Waarom een uniforme inzameling cruciaal is voor een duurzame recyclage

Waarom een uniforme inzameling cruciaal is voor een duurzame recyclage

België heeft altijd goede resultaten behaald op het vlak van verpakkingsrecyclage. Een van de sleutelfactoren voor dit succes is de huis-aan-huisinzameling van PMD. “Een eenvoudig en uniform inzamelscenario verlaagt de drempel voor de burger om mee te doen aan het systeem en garandeert onze recyclagepartners een constante stroom van kwalitatieve materialen. Met de Nieuwe Blauwe Zak gaan we verder op dit elan”, zegt Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus.

De blauwe PMD-zak verscheen een goede vijfentwintig jaar geleden in het Belgische straatbeeld. De aparte inzameling van PMD – Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons – werd al snel een succes en miljoenen Belgen sloegen enthousiast aan het sorteren.

Eenvoudig voor de burger

De huis-aan-huisinzameling speelt een cruciale rol in de hoge participatiegraad van ons systeem”, zegt Patrick Laevers. “De PMD-zakken worden gemiddeld om de twee weken bij de burger thuis opgehaald. Dat maakt het gemakkelijk voor iedereen om deel te nemen aan het systeem, ook voor mensen die minder mobiel zijn of kleiner behuisd zijn.

De sorteerregels zijn bovendien over heel het land dezelfde. “Of je nu thuis sorteert of op het werk, aan de kust of in de Ardennen, het maakt niet uit. Het zijn steeds dezelfde verpakkingen die erin mogen. Dat maakt niet alleen de communicatie eenvoudiger, het creëert ook gewenning waardoor het eenvoudiger wordt voor de burger om correct te sorteren.

Verder op het elan

Met de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak bouwt Fost Plus verder op die sterke punten van het systeem. “We hebben uit praktische overwegingen gekozen voor een geleidelijke invoering over het hele land. Dat geeft alle partijen voldoende tijd om zich voor te bereiden. Maar eens elke burger over de Nieuwe Blauwe Zak beschikt, binnen een traject van slechts 2 jaar, zullen we opnieuw een uniform inzamelscenario hebben over het hele land. De frequentie van de huis-aan-huisinzameling blijft op de meeste plaatsen ook dezelfde.

De sorteerregels worden bovendien eenvoudiger, want in de Nieuwe Blauwe Zak mogen alle plastic verpakkingen, dus ook yoghurtpotjes, botervlootjes, vleesverpakkingen of plastic zakken. “Daardoor worden een aantal alternatieve inzamelingen van plastic verpakkingen die op bepaalde plaatsen nog in voege zijn meteen ook overbodig. Alles mag vanaf dan gewoon in dezelfde blauwe PMD-zak. Dat is opnieuw een vereenvoudiging voor de burger.

Kritische massa nodig

Fost Plus verwacht op jaarbasis 85.000 ton extra verpakkingen te kunnen inzamelen, goed voor ongeveer acht kilo extra per inwoner. Die kritische massa aan materialen is cruciaal voor een duurzame en efficiënte verwerking. “Wanneer je efficiënte sorteer- en recyclageprocessen wil hebben, moet je beschikken over een constante stroom aan materialen met steeds dezelfde samenstelling en kwaliteit. Want dan loont het de moeite om processen te optimaliseren en te investeren in nieuwe technologieën”, zegt Patrick Laevers.

De verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak zullen uitgesorteerd worden in veertien aparte hoogwaardige stromen. Dat worden er op termijn waarschijnlijk zelfs nog meer. “Daarvoor worden maar liefst vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra gebouwd in ons land. Deze investeringen kan je enkel aantrekken wanneer je op lange termijn de nodige volumes en kwaliteit kunt garanderen”, benadrukt Patrick Laevers.

Ook aan de recyclagekant is volume en kwaliteit één van de belangrijkste elementen. “Het heeft weinig zin om nieuwe recyclagecentra te ontwikkelen en bouwen als je geen constante aanvoer van materiaal kan garanderen. De technologie moet ontwikkeld worden en de recyclagecentra moeten gebouwd worden. Voor zo’n ontwikkelingen is een stabiel investeringsklimaat nodig. Langs de andere kant kan je evenmin verwachten dat fabrikanten producten en verpakkingen uit gerecycleerde materialen zullen maken wanneer een stabiele levering in volume en kwaliteit niet gegarandeerd is.

Kortom, het uniforme inzamelscenario is de basis om onze ultieme ambitie te realiseren: de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en lokale circulaire economie”, besluit Patrick Laevers.