VIDEO - Vier fases van plastic recyclage

VIDEO - Vier fases van plastic recyclage

Verpakkingen spelen een essentiële rol in ons dagelijks leven: ze maken het mogelijk om voedsel langer te bewaren of met een gerust hart te vervoeren. Maar wist u dat ze ook bijdragen aan de circulaire economie ? Het creëert een gesloten circuit waar deze grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. In dit artikel komt u meer te weten over het recycleren van plastic.

Plastic recyclage levert een grote bijdrage aan de realisatie van de circulaire verpakkingseconomie. Het uitgangspunt van de circulaire verpakkingseconomie is de eindigheid van natuurlijke grondstoffen zoals aardolie of schaliegas waar plastic initieel van gemaakt is. De circulaire verpakkingseconomie vormt een gesloten kringloop waarin die grondstoffen telkens opnieuw ingezet worden. Plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik worden op deze manier waardevol omdat de grondstof telkens opnieuw hergebruikt kan worden, mits correcte sortering en recyclage.

Verpakkingen zijn in vele gevallen noodzakelijk: om producten langer vers te houden of om ze veilig te transporteren. Door ze na gebruik correct te sorteren, worden deze verpakkingen gerecycleerd tot grondstoffen voor nieuwe producten en verpakkingen. Eenvoudig te recycleren, energie-efficiënte producten en verpakkingen gebruiken aldus minder tot geen primaire grondstoffen. De beschikbare natuurlijke bronnen blijven in stand en quasi geen verpakkingsafval belandt nog in de verbrandingsoven. Dit is een sneeuwbaleffect met positieve gevolgen voor onze gezondheid, economie en omgeving. Het verlaagt ook de afhankelijkheid van buitenlandse bronnen en stimuleert lokale economische en technologische vooruitgang, en dus ook jobcreatie.

Efficiënte plastic recyclage kent vier fasen.

1. De goede sorteergewoonte

Naar schatting belandt er jaarlijks nog 25.000 ton PMD in het bedrijfsrestafval. Dat is jammer. Van zodra recycleerbare fracties zoals blikjes of flesjes bij het restafval terechtkomen, gaan ze immers verloren voor de circulaire economie. Correcte recyclage begint dan ook bij de sorteergewoonte. Zowel thuis als buitenshuis hebben we een kostbare grondstof in handen die niet zomaar weggegooid mag worden, maar in de blauwe PMD-zak of –bak terecht moet komen.

2. Sorteercentra in België

De ingezamelde selectieve fracties via de blauwe PMD-zak of –bak worden eerst automatisch gesorteerd. Dat betekent niet alleen in de drie grote fracties plastic verpakkingen, metaal en drankkartons, maar ook per plasticsoort. PET-flessen en yoghurtpotjes bijvoorbeeld bestaan uit een andere plasticsoort en vragen om een andere recyclagetoepassing. De uitgesorteerde materialen worden vervolgens in balen geperst en vertrekken richting de recyclagecentra.      

3. Recyclage in Europa

Alle huishoudelijk verpakkingsafval dat door Fost Plus selectief ingezameld wordt, wordt in België of de buurlanden gerecycleerd. Op die manier houden we de grondstoffen dicht bij huis. Zo vermijden we lange transporten en de daaraan gelinkte ecologische voetafdruk, kunnen we nauwere controles uitvoeren en stimuleren we de lokale economie.

De balen uitgesorteerd plastic worden in verschillende stappen verwerkt tot secundaire grondstoffen onder de vorm van schilfers of korrels die door de recycleurs verkocht worden aan producenten van plastic toepassingen. Zij zullen de schilfers of korrels opnieuw smelten en omvormen tot nieuwe verpakkingen of producten: nieuwe flesjes bijvoorbeeld in het geval van PET.  Sommige van deze flesjes worden zelfs voor 100% uit deze gerecycleerde PET gemaakt.

Om de circulaire verpakkingseconomie in België te stimuleren, lanceerde Fost Plus in 2019 ook reeds de projectoproepen voor de bouw van recyclagecentra in België.

4. In de keten houden

De laatste fase maakt de cirkel rond. Producten of verpakkingen die gemaakt zijn op basis van recyclaat kunnen opnieuw gerecycleerd worden. Sorteren is dus de boodschap!

Fost Plus is de motor van de circulaire verpakkingseconomie in België. De organisatie brengt alle spelers in de keten samen voor een efficiënt huishoudelijk verpakkingsafvalbeleid. Bekijk hier de video en volg de weg die een PET-flesje aflegt in het recyclageproces.