Vanheede en Indaver beloond voor best gesorteerde PMD

Vanheede en Indaver beloond voor best gesorteerde PMD

Op 9 november trakteerde Fost Plus de medewerkers van twee Belgische PMD-sorteercentra op een lekkere portie frietjes. Ze werden beloond voor de consistente en hoge kwaliteit van de materialen die ze afleveren.

De PMD-sorteercentra en hun sorteerders spelen een belangrijke rol in de recyclageketen. Hoe zuiverder de materialen uitgesorteerd worden, hoe efficiënter het recyclageproces en hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde eindproducten. Fost Plus volgt de kwaliteit van de zeven Belgische sorteercentra dan ook op de voet.

Twee sorteercentra onderscheidden zich het afgelopen jaar door een uitzonderlijke hoge en consistente kwaliteit van de uitgesorteerde materialen die ze afleveren: het sorteercentrum van Vanheede in Roeselare en dat van Indaver in Willebroek. De meerderheid van de balen zijn conform de contractuele specificaties en krijgen daardoor een groene score.

Om de medewerkers van de sorteercentra te bedanken voor hun dagelijkse inzet, trakteerde Fost Plus hen op een lekkere portie friet. Doe zo voort!