Nieuwe Blauwe Zak boost de circulaire verpakkingseconomie

Nieuwe Blauwe Zak boost de circulaire verpakkingseconomie

De Nieuwe Blauwe Zak die in 2019 geïntroduceerd werd maakt het mogelijk om extra plastic verpakkingen te sorteren. De globale recyclagegraad voor plastic verpakkingsafval steeg van 43 naar 46 %. De Nieuwe Blauwe Zak is bovendien een unieke kans om een lokale circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen, met nieuwe moderne sorteercentra voor plastic in eigen land en de creatie van extra jobs. Alleen maar voordelen!

De Nieuwe Blauwe Zak werd op 1 april 2019 ingevoerd. Ondertussen maken meer dan 4 miljoen Belgen al gebruik van de uitgebreide PMD-inzameling. In de zak mogen heel wat bijkomende verpakkingen, waardoor er vorig jaar al gemiddeld 5 kg extra huishoudelijk verpakkingsafval per inwoner selectief ingezameld werd. Dat is goed voor 4.000 ton extra plastic dat gerecycleerd kan worden. Doordat deze verpakkingen daarna in 14 aparte materiaalstromen uitgesorteerd worden voor recyclage, geeft de Nieuwe Blauwe Zak een duidelijke impuls aan de circulaire verpakkingseconomie.

Sorteren, een kwestie van gewoonte

Verpakkingen zijn nodig om kwetsbare producten te beschermen tijdens transport, voedselbederf tegen te gaan of om hygiënische redenen. Dat wil daarom niet zeggen dat verpakkingsmaterialen een kort leven beschoren zijn. Zolang een verpakking na gebruik correct gesorteerd en daarna gerecycleerd wordt, maakt deze deel uit van de circulaire verpakkingseconomie. Een belangrijke stap in die keten is PMD in de blauwe zak stoppen. Als sorteerkampioenen zijn Belgen het gewend om hun huishoudelijk verpakkingsafval te sorteren. Met succes: we recycleren vandaag al 92,5% van de huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt komen. Wat in de PMD-zak of -bak terecht komt, wordt verder uitgesorteerd per materiaalstroom voor recyclage. Zo wordt afval een grondstof voor nieuwe verpakkingen of andere producten.

De Nieuwe Blauwe Zak gaat hier nog een stap verder in. De P van PMD staat dan niet meer voor Plastic flessen en flacons, maar voor Plastic verpakkingen. Zo mogen bijvoorbeeld plastic folies en potjes die initieel niet in de blauwe zak mochten, er nu wel in. Door die verpakkingen uit het restafval te halen, kunnen ze gerecycleerd worden. De inhoud van de PMD-zak of -bak wordt daarom verder uitgesorteerd: er ontstaan 14 materiaalstromen. Op termijn worden dat er mogelijk nog meer.

Recyclage leidt tot jobcreatie   

De Nieuwe Blauwe Zak wordt sinds 1 april 2019 gefaseerd ingevoerd in België, te beginnen met de afvalintercommunales van IDM in de omgeving van Lokeren en Verko rond Dendermonde. Ondertussen maken reeds 4.1 miljoen inwoners er gebruik van. Het gemiddelde inzamelrendement van de blauwe zak bedraagt bijna 15 kg per inwoner per jaar. In gemeentes waar de Nieuwe Blauwe Zak werd ingevoerd, stijgt dit cijfers naar meer dan 19 kg. Tegen eind 2020, wanneer heel het grondgebied bestreken is, resulteert dat in een bijkomende 85.000 ton.

Het is bijgevolg prioritair om voldoende capaciteit te hebben om die bijkomende materiaalstromen te verwerken. Indaver, Valodec en PreZero hebben zich reeds geëngageerd om drie nieuwe hoogtechnologische sorteercentra te bouwen in België, goed voor 250 nieuwe jobs. Valtris breidt haar bestaande capaciteit uit. In totaal komen er vijf nieuwe sorteercentra. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan recyclagecapaciteit dicht bij huis. Vandaag wordt sowieso alle selectief opgehaald huishoudelijk verpakkingsafval gerecycleerd in Europa. Met projectoproepen worden nu investeringen aangetrokken om de recyclage naar België te halen. De Nieuwe Blauwe Zak stimuleert op die manier de lokale economie.

Fost Plus als motor van de circulaire verpakkingseconomie

De uitbreiding van de PMD-inzameling is een belangrijk speerpunt waarmee Fost Plus de circulaire verpakkingseconomie in België vorm geeft. Door verpakkingen uit het restafval te halen, verhogen de recyclagepercentages en krijgen die materialen ook daadwerkelijk een tweede leven. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid in die keten. De burger door goed te sorteren. Dat is ook het geval: gemiddeld zit er minder dan 5% aan materialen in de huis-aan-huis opgehaalde blauwe zak die er niet in thuishoren. De verpakkende bedrijven spelen ook een belangrijke rol. Fost Plus werkt met hen samen om steeds beter en gemakkelijker recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen. Tot slot de recyclagetechnologie zelf, waarin forse investeringen gedaan worden om van België een voorloper op dat gebied te maken.

Fost Plus staat centraal tussen alle partners in de keten: verpakkende bedrijven, gemeenten, steden en intercommunales, ophalers, sorteerders en recyclagebedrijven, en de burger. Zo verzekert Fost Plus dat de doelstellingen inzake huishoudelijk verpakkingsafval in België concreet en efficiënt gerealiseerd worden.

Meer weten? Lees hier ons activiteitenverslag 2019.