Geleidelijk aan meer PMD, minder restafval

Geleidelijk aan meer PMD, minder restafval

Sinds april 2019 mogen in de 15 gemeenten van intercommunales IDM en Verko alle plastic verpakkingen in de nieuwe blauwe PMD-zak. 

Naast de klassieke PMD-verpakkingen mogen ook andere huishoudelijke plastic verpakkingen zoals potjes, bakjes, schaaltjes en zakjes bij het PMD gesorteerd worden. De Nieuwe Blauwe Zak zal de komende jaren geleidelijk aan in heel het land worden ingevoerd.