Fost Plus en L’Oréal Belgilux lanceren het mooi sorteren

Fost Plus en L’Oréal Belgilux lanceren het mooi sorteren

Sorteren in de badkamer is niet altijd optimaal en wordt vaak vergeten. Om dit probleem te verhelpen, lanceren Fost Plus en L'Oréal Belgilux de website "Trions en beauté". 

Het doel van Fost Plus is om consument aan te sporen om in alle omstandigheden te sorteren. Die doelstelling delen we met L’Oréal Belgilux, en dan vooral voor de producten die we in de badkamer gebruiken. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat 45% van de Belgen hier niet systematisch zijn afval sorteert, omdat ze niet weten in welke vuilnisbak ze de lege verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten moeten gooien. Om dat probleem aan te pakken, ondersteunen we het project mooisorten.be van L’Oréal Belgilux om burgers te helpen meer verantwoord te sorteren.

Al meer dan 20 jaar sorteert de Belgische consument correct in de keuken. Maar hoe zit het met de badkamer? Uit een enquête die Listen afgelopen juni op verzoek van L’Oréal bij 500 mensen heeft afgenomen, blijkt dat 45% van de Belgen niet altijd zijn verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten sorteert. De reden? De meerderheid van de consumenten die niet sorteren, doen het niet of niet meer omdat ze niet weten in welke vuilnisbak ze hun afval moeten gooien. Sorteren in de badkamer zit er dus niet altijd in, of wordt niet optimaal gedaan.

Meer verpakkingen voor de kringloopeconomie

Een grote hoeveelheid van het verpakkingsafval wordt in de badkamer geproduceerd. Jaarlijks brengen onze leden 31 kiloton verpakkingen voor hygiëne- en beautyproducten in omloop, ofwel 4% van het totale gewicht aan verpakkingen. Door ze te sorteren, worden die materialen gerecycleerd en kunnen er nieuwe producten en verpakkingen van worden gemaakt.

De nieuwe sorteergids op de website mooisorten.be helpt burgers om hun afval beter te sorteren. Zo helpen ze mee aan de ontwikkeling van de kringloopeconomie.

Een actor van verandering worden

Met deze campagne bieden Fost Plus en L’Oréal Belgilux burgers de mogelijkheid om ‘consum’actoren’ te worden, met andere woorden, om te consumeren en daarbij actoren van verandering te worden door hun aangekochte producten correct te sorteren. Consumenten sorteren bijvoorbeeld het vaakst de verpakkingen van haarproducten. L’Oréal geeft aan dat we 1,65 kg plastic kunnen besparen als we 10 personen overtuigen om hun lege shampooflacons gedurende een jaar te sorteren.

Op mooisorten.be vinden consumenten de sorteerrichtlijnen voor hygiëne- en beautyproducten, en een memo die de richtlijnen duidelijk samenvat. Vanaf nu kunnen ze eenvoudig informatie verkrijgen over het sorteren, hun omgeving aansporen om beter te sorteren, of gemakkelijk de sorteerrichtlijnen opfrissen.

De Nieuwe Blauwe Zak als katalysator

Vraag je je af wat die verpakkingen precies zijn? We hebben het bijvoorbeeld over je plastic deodorantroller, je douchegel- of shampooflessen, plastic deksels en potjes. Vroeger bestond er geen recyclageoplossing voor een groot deel van die verpakkingen. Die tijden zijn veranderd met de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak in 2019.

In 2021 zal iedereen in België de Nieuwe Blauwe Zak gebruiken. Vandaag is dat al het geval voor meer dan 4 miljoen Belgen. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij de beweging. De Nieuwe Blauwe Zak is goed nieuws voor de kringloopeconomie, omdat nu bijna alle plastic verpakkingen bij het pmd gesorteerd kunnen worden. In het verleden gold dat enkel voor shampoo- of douchegelflessen. Door de Nieuwe Blauwe Zak in fasen te introduceren, heeft iedere betrokken actor de nodige tijd om zich voor te bereiden om correct te sorteren.

Wil je graag meer weten? Lees hier ons artikel over de Nieuwe Blauwe Zak.

Fost Plus is de drijvende kracht achter de kringloopeconomie van verpakkingen in België. De organisatie brengt alle actoren in de keten samen voor een doeltreffend beleid voor huishoudelijk verpakkingsafval. Om te ontdekken hoe je je hygiëne- en beautyproducten moet sorteren, volg je deze link.