Design4Recycling: verpakkingen beter sorteerbaar en recycleerbaar maken

Design4Recycling: verpakkingen beter sorteerbaar en recycleerbaar maken

Elk jaar telt de Belgische markt 17.000 ton niet-recycleerbare huishoudelijke verpakkingen op een totaal van 786.000 ton huishoudelijke verpakkingen die door onze leden op de markt wordt gebracht. Fost Plus helpt bedrijven om hun verpakkingen aan te passen zodat ze kunnen worden gesorteerd in een van onze selectieve inzamelingstromen met het oog op de recyclage ervan. Dat is het principe van Design4Recycling. 

Sterke engagementen van de industrie

Samen met de federaties Comeos, Fevia en Detic hebben de Belgische bedrijven zich ertoe verbonden om tegen 2025 alleen nog verpakkingen op de markt te brengen die recycleerbaar zijn. Om dit te realiseren helpt Fost Plus de bedrijven bij het vinden van een recycleerbare oplossing voor alle niet-recycleerbare verpakkingen die ze op de markt brengen. Het helpt hen bij het kiezen van verpakkingen en materialen die zijn afgestemd op de huidige inzamelings- en sorteerscenario’s die 3 tot 5 jaar geldig zijn. Fost Plus stelt alternatieve verpakkingen voor, op basis van reeds op de markt bestaande oplossingen of oplossingen die heel binnenkort op de markt zullen komen.

Het principe van eco-modulatie

Elk bedrijf is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen die het op de markt brengt. Het kan voor een collectieve oplossing kiezen en zich aansluiten bij Fost Plus om te voldoen aan zijn verplichtingen voor de verwerking van verpakkingen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Het betaalt dan een bedrag dat is vastgesteld afhankelijk van de hoeveelheid en het type materiaal (plastic, glas, papier of karton enz.) dat het op de markt brengt. Elk materiaal betaalt zijn eigen Groene Punt-tarief dat wordt berekend op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage ervan. Ook de opbrengst van de verkoop van de gesorteerde materialen wordt in rekening gebracht. Het Groene Punt-tarief wordt zo berekend dat elk gerecycleerd verpakkingsmateriaal de kosten van zijn recyclageketen dekt, d.w.z. verpakkingsmaterialen die gemakkelijk in te zamelen, te sorteren en te recycleren zijn betalen een lager Groene Punt-tarief dan die waarvan de sortering en recyclage moeilijk is. Zo beantwoordt het Groene Punt aan de logica van ‘eco-modulatie’. Op die manier stimuleren we de bedrijven om te kiezen voor verpakkingen die via een van onze huidige inzamel- en sorteerstromen kunnen worden gerecycleerd.

Design4Recycling: een constructieve aanpak in overeenstemming met de industrie

De dienst Design4Recycling helpt bedrijven om hun niet-recycleerbare verpakkingen te vervangen door alternatieven die wel recycleerbaar zijn. Dit gebeurt op basis van hun aangiftes.

We bieden diensten aan om onze leden te sturen in de richting van verpakkingen in lijn met onze huidige inzamel- en sorteerstromen: de benchmark, workshop & infosessie, richtlijnen en we werken ook actief mee aan specifieke projecten op verzoek van bedrijven.

1. Voor de leden die grote hoeveelheden verpakkingen op de markt brengen, ontwikkelen we gepersonaliseerde trajecten die rekening houden met hun specifieke behoeften. De benchmark is daar een voorbeeld van. We analyseren de niet-recycleerbare of moeilijk recycleerbare verpakkingen en vergelijken de samenstelling ervan met die van bedrijven uit vergelijkbare sectoren. Daarna stellen we voor de niet-recycleerbare verpakkingen, die in de benchmark zijn geïdentificeerd, recycleerbare alternatieven voor die al op de markt aanwezig zijn.

2. We organiseren op verzoek van onze leden workshops en infosessies. Tijdens die workshops maken we de medewerkers van verschillende afdelingen (marketing, R&D enz.) bewust om verpakkingen te ontwikkelen die rekening houden met het sorteren en recycleren ervan. We tonen hen verpakkingen die moeilijk te sorteren en te recycleren zijn. We werken samen met de verschillende personen die betrokken zijn bij het ontwerp ervan om verpakkingen op de markt te brengen die via een van onze selectieve inzamel-, sorteer- en recyclagestromen kunnen worden gerecycleerd.

3. Naast deze twee andere diensten ontwikkelen we richtlijnen om onze leden te sturen in de richting van materialen die gemakkelijk kunnen worden gesorteerd in een van onze selectieve inzamelstromen en die kunnen worden gerecycleerd.

Maar dat is niet alles: we gaan constant op zoek naar nieuwe voorstellen en technologische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met diverse bedrijven verschillende projecten opgestart. Ontdek hier hoe wij onlangs Unilever hebben geholpen bij het optimaliseren van de recyclage van zijn Knorr ‘Snackpots’.

Hebt u na het lezen van dit artikel zin gekregen om het ontwerp of de recycleerbaarheid van de verpakkingen van uw bedrijf te verbeteren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat we samen een traject op maat van uw behoeften kunnen uitstippelen.