DE MENTALE ‘CLICK’ IN ZWERFVUILPREVENTIE

DE MENTALE ‘CLICK’ IN ZWERFVUILPREVENTIE

Kustgemeente De Haan  is de eerste proeftuin voor het nieuwe  citycleaning  project de Click. Daarmee wil Fost Plus  tegelijk  zwerfvuil uit het straatbeeld bannen en meer verpakkingsafval capteren voor recyclage.  Maar waarom is zwerfvuil zo’n hardnekkig probleem en hoe maakt de Click het verschil?   

Zwerfvuil is een wijdverspreid en complex probleem.  Naar schatting  komt er zo’n 2,77 kg zwerfvuil per inwoner per jaar in het milieu en op onze straten terecht. Dat kost de Vlaamse gemeentes miljoen en   euro s  per jaar om dit op te ruimen. Tegelijk staat zwerfvuil en rondslingerend afval bovenaan de lijst van ergernissen.  Dat lijkt contradictorisch: als het ons zo stoort, waarom laten we dan afval achter in de eerste plaats?  Hoewel  we doorgaans thuis goed sorteren, willen we buitenshuis zo snel mogelijk van ons afval af.  Dat merk je ook aan het type van zwerfvuil in de straten. Daar waar we een goed half jaar geleden quasi nooit een mondmasker op straat vonden,  zijn  ze nu een zeer zichtbare fractie  in  het zwerfvuil.   

Sneller richting een algemene mentaliteitswijziging   

Het mag duidelijk zijn dat om zwerfvuil efficiënt en effectief aan te pakken, een algemene mentaliteitswijziging noodzakelijk is. Daar in  draagt iedereen zijn verantwoordelijkheid : de burger, de overheid en de producenten .  Die  laatsten  hebben  zichzelf  ambitieuze doelstellingen opgelegd: een daling met maar liefst 20% van het zwerfvuil tegen  eind  2022 in zowel Vlaanderen Wallonië  als Brussel.  Daarvoor zijn reeds tal van mooie initiatieven opgestart, niet het minst dankzij  Mooimakers  in Vlaanderen BeWapp  in Wallonië  en  Brussel N et  in Brussel Deze   zwerfvuilcellen  on t stonden onder impuls van  Fevia Comeos  en Fost Plus. De resultaten zijn er, maar de vooruitgang is traag.   

En toen kwam De Click. Fost Plus lanceerde dit  citycleaning  project  als missende schakel  in  haar  strategie  om buitenshuis  dubbel zoveel  verpakkingsafval  in te zamelen  tegen  2023 Daarbij is De  Click complementair aan  alle bestaande initiatieven De Click laat toe  enerzijds zwerfvuil uit het straatbeeld te  bannen  en anderzijds  meer  verpakkingen te  capteren   dankzij  nieuwe logistieke processen  en infrastructuur      

Not   done  

De Click werkt aan de hand van een app. Alle afval dat je opraapt of zelf weggooit  in de juiste afvalbak , kan je scannen met de smartphone.  Zo spaar je  Circular   UCoins  die  ingewisseld kunnen worden tegen voordelen bij  de lokale handelaars. Op die manier kan elk individu altijd en overal ‘ clicken ’. Dat  onderscheidt  de Click van  andere  initiatieven die vaak beroep doen  op groepen  of georganiseerde activiteiten.  Zo wordt een beweging gecreëerd die maakt dat afval op straat gooien absoluut ‘ not   done ’  is.  Door te ‘ clicken ’ en  bedankt te worden voor die positieve handeling onder de vorm van  Circular   UCoins , voegen we een spelaspect toe ( gamification ) aan zw erfvuil oprapen en  verpakkingsafval  sorteren.  

Straatvuilbakken voorsorteren  

Thuis sorteren we ons PMD in de blauwe zak. Buitenshuis vinden we in bepaalde contexten al dubbele afvaleilanden die dat ook mogelijk maken. Vaak gaat het om  wel afgebakende  omgevingen zoals het treinstation, de sportclub of het strand. De vaststelling is echter dat  buitenshuis selectief ingezameld afval niet de zelfde  hoge kwaliteit haalt  als  thuis . Thuis zitten er gemiddeld 15% sorteerfouten in de blauwe zak. In de intercommunales waar  de Nieuwe Blauwe Zak  al ingevoerd is, en die dus alle plastic huishoudelijk verpakkingsafval kunnen sorteren , gaat het zelfs maar om 5% foutjes.   

D at wil  echter  niet zeggen dat straatvuilbakken geen waardevolle verpakkingsmaterialen bevatten. Er moet dus gekeken worden naar andere manieren om die materialen te capteren, zodat ze gerecycleerd kunnen worden.  Voorsorteren is een van de mogelijkheden die nu in een proefproject uitgetest wordt.  Dat in samenwerking met afvaloperator  Renewi  

In De Haan, waar De  Click  opgestart  is,  wordt  de inhoud van de straatvuilbakken naar een speciaal voorsorteercentrum in Brugge gebracht.  De verpakkingen worden er gescheiden van het restafval. Die verpakkingen vervolgen daarna hun gewoonlijk e  weg naar het PMD-sorteercentrum , waar ze in verschillende fracties  uitgesorteerd  worden. Elke gescheiden fractie  vertrekt tot slot richting recyclagecentrum .   Bekijk  hier  de video over de vier fases van plastic recyclage.  

De test  in De Haan loopt tot september 2021 . Resultaten volgen dus.  In tussentijd zijn de straatvuilbakken in De Haan opvallend aangekleed om zoveel mogelijk  mensen te stimuleren hun afval correct weg te gooien.  Het is duidelijk: D e Click neemt als beweging het straatbeeld van De Haan over!   

Circulaire economie voor verpakkingen  

D e Click  zal  een enorme boost geven aan de realisatie van een circulaire economie voor verpakkingen. Dat niet alleen door mensen er op te wijzen dat  materialen kostbare grondstoffen zijn, maar ook door toe te laten meer verpakkingen te capteren voor recyclage.   

Voor meer informatie over De Click, bezoek de website  www.the-click.be