De cruciale rol van afvalbeheer in de circulaire economie

De cruciale rol van afvalbeheer in de circulaire economie

Om zoveel mogelijk verpakkingen in de keten van de circulaire verpakkingseconomie te houden, is het cruciaal dat ze correct gesorteerd en gerecycleerd worden. Thuis gebeurt dit al. Door het stimuleren van duurzaam afvalbeheer bij bedrijven, wordt verpakkingsafval ook daar efficiƫnter gecapteerd. Zo kon Fost Plus in 2019 al 2.000 ton extra PMD inzamelen buitenshuis.

25.000 ton PMD in de keten houden

Afvalbeheer maakt een fundamenteel onderdeel uit van de transitie naar de circulaire economie voor verpakkingen. Verpakkingen met bijvoorbeeld plastic, aluminium of karton wordt immers initieel gemaakt van kostbare en eindige grondstoffen. Door de verpakking na gebruik selectief in te zamelen en te recycleren, kan de grondstof telkens opnieuw gerecupereerd worden voor nieuwe verpakkingen of producten.

Bedrijven zijn verplicht om hun afvalstromen te sorteren. Dat geldt voor afval gelinkt aan hun activiteiten, maar ook voor de blikjes en flesjes bijvoorbeeld die daar verbruikt worden net zoals thuis. Die specifieke afvalstroom belandt nog te vaak in het restafval, waardoor de verpakking en dus de materialen verloren gaan voor recyclage. Naar schatting zou zo jaarlijks 25.000 ton PMD in het gemengd bedrijfsafval terechtkomen. Onnodig, want een correcte en consistente aanpak van afvalbeheer voor PMD is eenvoudig. De meerwaarde van een PMD-sorteertraject is dubbel.

  • Ten eerste bespaar je op termijn zowel kosten als tijd via eenduidige processen voor afvalbeheer. Initieel dient er uiteraard wel een inspanning geleverd te worden, zowel in de aankoop van de infrastructuur ( sorteereilanden, bijvoorbeeld) als in de coƶrdinatie. Een private afvaloperator kan hierbij ondersteunen. Doordat PMD sorteren voor de werknemers sowieso een gewoonte is van thuis, loopt de implementatie doorgaans goed. Vlot op weg? Download hier het starterspakket.
  • Ten tweede draag je via sortering concreet bij aan de productie van verpakkingen en andere producten of halffabricaten uit recyclaat. De waardenstroom van de grondstoffen uit het verpakkingsafval komt centraal te staan. Op die manier concretiseer je als bedrijf ook je verantwoordelijkheden rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheid in het DNA

De doelstelling van bedrijven vandaag beperkt zich inderdaad niet langer tot winst maken. Ze doen dit in een breder kader dat goed is voor de mens en de planeet. En met succes: duurzaam ondernemen boost niet alleen het publieke imago, het draagt ook bij tot de tevredenheid van de eigen werknemers. Zij hebben het gevoel deel uit te maken van een toekomstgerichte organisatie. Sorteerprojecten zijn een zeer concrete afspiegeling van dat engagement en zorgen bovendien voor een aangename werkomgeving.

Hoe begin je er nu aan? Elke organisatie is anders en vraagt een specifieke aanpak. Medewerkers willen doorgaans wel hun PMD sorteren, als ze daarvoor de juiste systemen aangeboden krijgen. Buitenshuis sorteren is immers even makkelijk als thuis. Een bottom-up gedragen sorteerproject is bovendien de ideale manier om hen actief te betrekken in de realisatie van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf.

Een sorteerproject opzetten binnen je bedrijf hoeft niet moeilijk te zijn. Download hier de checklist met de 5 cruciale succesfactoren.

Dubbel zoveel PMD buitenshuis inzamelen tegen 2023

Het inzamelen van PMD bij bedrijven kadert in een grotere doelstelling van Fost Plus, namelijk het verdubbelen van het buitenshuis ingezameld PMD tot 26.000 ton tegen 2023. Daarvoor zitten we goed op schema: in 2019 werd er 16.000 ton PMD opgehaald buitenshuis, oftewel een stijging met 15%. PMD bij bedrijven heeft daar een belangrijk aandeel in, naast huishoudelijk verpakkingsafval dat onderweg en elders vrijkomt en selectief wordt ingezameld. Denk aan sportclubs, evenementen of tankstations. Fost Plus zet er als motor van de circulaire verpakkingseconomie sterk op in om meer huishoudelijk verpakkingsafval in te zamelen waar het ontstaat voor kwaliteitsvolle recyclage.

Meer weten over hoe Fost Plus de circulaire verpakkingseconomie vormgeeft? Lees hier ons activiteitenverslag 2019.