25 jaar Fost Plus

25 jaar Fost Plus

Fost Plus vierde eerder deze week haar 25 jaar. "In die tijd is al een mooie weg afgelegd, maar er zijn nog uitdagingen voor de toekomst", zegt CEO Patrick Laevers. "Bedoeling is te komen tot een circulaire verpakkingsindustrie."

Fost Plus werd opgericht in 1994 als een vrijwillig initiatief van de privésector. Kort daarna werd de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval ingevoerd in België. Fost Plus staat in voor het inzamelen, sorteren en recycleren van alle huishoudelijke verpakkingen zoals plastic, glas en papier in België.

"In die 25 jaar dat er gesorteerd wordt, is er natuurlijk een hele weg afgelegd. Zowel in de hoofden van de mensen als wat de technologie betreft om het allemaal te verwerken", zegt Laevers. In 2018 bijvoorbeeld werd in ons land 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd, goed voor een recyclagepercentage van 92,8 procent. Glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd. Ze zijn samen goed voor meer dan de helft van het totale gewicht van de verpakkingen die op de markt komen. Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen het leeuwendeel van de verpakkingen die in ons land op de markt komen, met 74 procent van het totaalgewicht. Verpakkingen voor onderhouds- en hygiëneproducten volgen op een respectabele afstand.

Voor plastic verpakkingen bedraagt het recyclagepercentage ongeveer 42 procent. Dat percentage zal de komende jaren sterk stijgen dankzij de uitgebreidere PMD-inzameling. Tegen 2023 wil Fost Plus naar 65 procent recyclage van plastic verpakkingen. Daarom voert de organisatie nu ook stelselmatig de nieuwe blauwe zak in, waarin meer soorten plastic mogen dan nu het geval is. Dat betekent dat naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere plastic verpakkingen als botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes en folies in die zak ingezameld mogen worden. In 2021 moet heel België overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak. De bedoeling is dat tegen 2020 het aantal kilogram in die blauwe zak stijgt van 15 naar 23 kilogram per inwoner per jaar (of 8 kilogram minder restafval per persoon per jaar). De thuissortering gaat dus de goede weg op, maar elders zijn er nog uitdagingen: "Een van de grote uitdagingen is om iedereen ook buitenshuis aan het sorteren te krijgen", aldus Laevers. "Soms vraag ik me af of de Belg die zo goed sorteert thuis, wel zijn volledige verstand meeneemt als hij de deur achter zich dichttrekt."

Fost Plus wil daarom de bestaande inzamelsystemen versterken of een boost te geven, zoals de inzameling van PMD bij bedrijven. Maar het wil ook nieuwe inzamelsystemen installeren, zoals on-the-go-initiatieven bij het openbaar vervoer en op luchthavens. "Het glas wordt dus als halfvol gezien en niet langer als halfleeg", klinkt het.

Sinds begin dit jaar heeft Fost Plus een nieuwe erkenning voor een periode van vijf jaar. "Met die erkenning gaan een aantal ambitieuze doestellingen gepaard", aldus Laevers. "Een recyclageoplossing bieden voor alle huishoudelijke verpakkingen, verhoogde recyclagepercentages van onze verschillende fracties, inzamelgraad van 90 procent drankverpakkingen, de inzameling out of home verdubbelen in vijf jaar, 90 of 95 procent inzameling van recycleerbare verpakkingen op festivals. Een hele reeks stevige doelstellingen dus. En als we die willen behalen, dan moeten we meer tonnen inzamelen én kwalitatief inzamelen én efficiënte scenario's hiervoor implementeren", klinkt het nog. "We hebben hiervoor in de voorbije maanden de nodige plannen uitgewerkt en uitgerold. Want 'a goal without a plan is just a wish', om Antoine de Saint-Exupéry te citeren."