Onze publicaties

Raadpleeg en download onze publicaties: jaarverslagen, gidsen, brochures en magazines.

Selecteer in het menu aan de zijkant het type publicatie of onderwerp dat u zoekt.

Fostpost 31

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales, afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over de strijd tegen zwerfvuil, de resultaten van 2014 en correct sorteren op vakantie.

Downloaden

Partner 57

Partner 57, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de resultaten van 2014, de strijd tegen zwerfvuil en geeft vijf redenen waarom statiegeld op plastic flesjes en blikjes geen goed idee is.

Downloaden

In 2014 vierden we onze twintigste verjaardag. Het werd een jaar waarin we terugblikten op een succesvolle introductie van de selectieve inzameling in ons land.

Downloaden

Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Downloaden

Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

 

 

Downloaden

De Europese richtlijn 94/62/EG van het Europese Parlement betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

Downloaden

Fost Plus zamelt vandaag plastic flessen en flacons in via de blauwe PMD-zakken. Maar hoe zinvol is het om de selectieve inzameling van PMD uit te breiden naar andere types plastic? 

Downloaden

Milieubarometer

Een kwantitatieve analyse van gedrag, percepties en attitudes rond sorteren, selectief inzamelen en recycleren van huishoudelijke verpakkingen.

Downloaden

Fost Plus en het Platform verpakkingen en verpakkingsafval gaven de opdracht voor een kwalitatieve enquête. In deze brochure vindt u een samenvatting van de gemaakte analyse, samen met de voornaamste conclusies.

Downloaden

In het Jaarverslag 2013, onder de titel ‘Een beproefd systeem, een blijvende dynamiek’ blikt Fost Plus terug op haar twintigjarige geschiedenis en werpt ze een blik op de toekomst van de verpakkingswereld en van de recyclage.

Downloaden

Pagina's