Onze publicaties

Raadpleeg en download onze publicaties: jaarverslagen, gidsen, brochures en magazines.

Selecteer in het menu aan de zijkant het type publicatie of onderwerp dat u zoekt.

Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Downloaden

Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

 

 

Downloaden

Richtlijn 94/62/EG

De Europese richtlijn 94/62/EG van het Europese Parlement betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

Downloaden

Fost Plus zamelt vandaag plastic flessen en flacons in via de blauwe PMD-zakken. Maar hoe zinvol is het om de selectieve inzameling van PMD uit te breiden naar andere types plastic? 

Downloaden

Milieubarometer

Een kwantitatieve analyse van gedrag, percepties en attitudes rond sorteren, selectief inzamelen en recycleren van huishoudelijke verpakkingen.

Downloaden

Fost Plus en het Platform verpakkingen en verpakkingsafval gaven de opdracht voor een kwalitatieve enquête. In deze brochure vindt u een samenvatting van de gemaakte analyse, samen met de voornaamste conclusies.

Downloaden

In het Jaarverslag 2013, onder de titel ‘Een beproefd systeem, een blijvende dynamiek’ blikt Fost Plus terug op haar twintigjarige geschiedenis en werpt ze een blik op de toekomst van de verpakkingswereld en van de recyclage.

Downloaden

2012 was voor Fost Plus een jaar van vooruitblikken. We bestaan intussen achttien jaar en hebben als organisatie dus de volwassen leeftijd bereikt. En dan moet je al eens verder in de toekomst durven kijken.

Downloaden

Onder de titel ‘De recycling society in actie’ schetst het jaarverslag een beeld van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België anno 2011.

Downloaden

Partner 56

Partner 56, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de winnaars van de Ray Cup, over ecofiscaliteit en over de Groene Punt-tarieven voor 2015.

Downloaden

Pagina's