Recyclage in België

Vandaag wordt in België 90 % van het huishoudelijk verpakkingsafval gerecycleerd. Dat zou niet mogelijk zijn zonder een feilloze organisatie en de actieve medewerking van alle betrokken partijen.

Recyclageproces in België

  • Overheden leggen het wettelijk kader vast. Ze leggen verplichtingen op aan bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen en zorgen voor een goede onderlinge samenwerking binnen de sector.
  • Consumenten kopen producten, sorteren de lege verpakkingen en werken mee aan de selectieve inzameling. Zonder hen zou er van sorteren en recycleren geen sprake zijn.
  • De intercommunales organiseren de selectieve inzameling en sortering van de verpakkingen.
  • De materiaalorganisaties verzamelen kennis rond de verschillende fracties, zorgen ervoor dat er controles worden uitgeoefend en gaan na welke technologieën worden gebruikt voor de verschillende materialen.
  • De recyclagebedrijven verwerken het verpakkingsafval en vormen het om tot nieuwe grondstoffen en soms zelfs tot nieuwe producten.
  • Bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen, financieren het systeem via hun Groene Punt-bijdrage.
  • De ophalers en sorteercentra nemen de selectieve inzameling en het sorteren van het huishoudelijk verpakkingsafval voor hun rekening, in opdracht van de intercommunales.
  • Fost Plus coördineert het systeem en financiert de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

 

Vragen?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel: +32 (0)2 775 03 50

fax: +32 (0)2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be