Activiteiten

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Promotie, coördinatie en financiering

De activiteiten van Fost Plus bestaan uit:

  • Promotie. Fost Plus organiseert campagnes voor het grote publiek om consumenten bewust te maken van de thematiek rond de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Fost Plus helpt bedrijven ook om een beter beleid te voeren rond het optimaliseren van verpakkingen.

  • Coördinatie. Fost Plus is een door de Gewesten erkende organisatie. Ze stimuleert de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de afvalproblematiek en helpt zo om de wettelijk vereiste quota’s van recyclage en nuttige toepassing te halen. Enkel door de krachten van de verschillende betrokken partijen te bundelen, kan er ook sprake zijn van een efficiënt en kwaliteitsvol sorteer- en recyclagesysteem.

  • Financiering. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, betalen een bijdrage aan Fost Plus. Fost Plus zorgt ervoor dat dit geld efficiënt wordt ingezet voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

Focus op huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus beheert het systeem voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de volgende verpakkingen:

  • Plastic flessen en flacons, zoals drankflessen, shampooflacons of huishoudelijke onderhoudsproducten.

  • Metalen verpakkingen, waaronder conservenblikken, drankblikjes, spuitbussen met voedingswaren en cosmetica

  • Drankkartons voor onder meer fruitsap, melk en soep. 

  • Flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas, kleurloos of gekleurd.

  • Papier en karton, meer bepaald papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, briefpapier en printpapier.

Fost Plus in 11 minuten

Download ons Jaarverslag 2014

Vragen?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel.: +32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be