Over Fost Plus

Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Activiteiten

Alles over de activiteiten van Fost Plus.

Wat doet Fost Plus?

Recyclage in België

Welke partijen zijn betrokken bij de recyclage van huishoudelijke verpakkingen? Hoe verloopt de samenwerking?

Recyclage in België

Wie is wie?

Hoe ziet de organisatiestructuur van Fost Plus eruit?

Wie is wie?

Geschiedenis

Fost Plus werd in 1994 opgericht door het bedrijfsleven. Vandaag wordt nergens in Europa meer gesorteerd en gerecycleerd dan in België.

Geschiedenis

Wettelijk kader

Alles over het wettelijke kader waarbinnen Fost Plus werkt: Europese richtlijnen, Samenwerkingsakkoord en erkenning.

Wettelijk kader

Meer weten?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel.: +32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be