Ontdek de white paper over onze rol als motor van de circulaire economie

 

Van een lineaire naar een circulaire economie

De vaststelling is al jaren: we verbruiken onze natuurlijke hulpbronnen anderhalf keer sneller dan we ze kunnen vervangen, wat zowel een onhoudbare druk op ons milieu vormt als een bedreiging voor de industrie.

De maatschappij wil dan ook een einde maken aan de dominantie van het lineaire 'nemen, maken, weggooien'-model dat het economisch denken zo lang heeft beïnvloed. We investeren in een nieuw model dat ernaar streeft de waarde van alle hulpbronnen te beschermen en te behouden: de circulaire economie. Dit is een model dat is ontworpen om zoveel mogelijk grondstoffen in de productieketen te houden. Daarnaast ontkoppelt een circulaire economie economische groei van het verbruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen. De vermindering, hergebruik en recyclage van materialen zijn daarbij sleutelbegrippen. Dit zijn sterke concepten zowel voor de samenleving in het algemeen, maar ook voor Fost Plus en haar leden.

De missie is geëvolueerd

Hoewel Fost Plus oorspronkelijk werd opgericht door de verpakkende bedrijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is haar missie in de loop van de tijd geëvolueerd om de motor te worden van deze circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen in België. Dat proces zijn we 27 jaar geleden begonnen. Er waren vier essentiële stappen nodig om te komen tot een recyclagehub in het hart van Europa.

De vier stappen zijn:

  • De (her)waardering van plastics

Kunststoffen zijn een zeer waardevolle grondstof. Net als glas, papier of metaal kan plastic op een duurzame manier worden gerecycleerd. Deze recyclage is niet alleen een absolute noodzaak vanuit milieuoogpunt, het is ook een bron van grote economische meerwaarde. Het is echter van het grootste belang dat plastic verpakkingen op de juiste manier worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled om hun impact op het milieu te beperken.

  • De sorteergewoonte van de burger

De recyclageketen van huishoudelijke verpakkingen begint en eindigt met de sorteerhandeling van de consument. Uniforme en eenvoudige sorteerregels, evenals een eenduidig inzamelsysteem, zijn de sleutels tot succes.

  • Technologische vooruitgang omarmen 

Dankzij de uitbreiding van de sorteerregels, via de Nieuwe Blauwe Zak, zamelen we op jaarbasis 90.000 ton extra in voor recyclage. Vijf nieuwe hoogtechnologische sorteercentra zorgen ervoor dat de inhoud van de Nieuwe Blauwe Zak wordt gesorteerd in homogene, kwalitatieve materiaalstromen, die voldoen aan de behoeften van de internationale recyclagemarkt.

Investeren in lokale recyclagecapaciteit, op lange termijn
De uitbouw van de recyclagecapaciteit in België is de laatste schakel in het creëren van een lokale en circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen. Deze gaat gepaard met grote investeringen en een lang termijn engagement van de industrie en handel, en vertaalt zich in de toekenning van contracten voor vijf nieuwe recyclagecentra op Belgische bodem.

Voldoen aan ambitieuze recyclingdoelstellingen

De Belgische en Europese overheid zien de circulaire economie als een hefboom voor een schonere en meer competitieve economie. Het recycleren van materialen tot nieuwe secundaire grondstoffen is cruciaal om de klimaatdoelstellingen te halen en de lokale economie te stimuleren. De recyclagedoelstellingen voor verpakkingen (inclusief deze van plastic), waarin België zich nog ambitieuzer toont dan Europa, bieden dan ook een opportuniteit.

Fost Plus ging de uitdaging aan. Door invulling te geven aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor huishoudelijke verpakkingen, is een systeem gecreëerd dat de beste recyclageresultaten garandeert aan de laagste kosten voor de consument. Hierin schuilt het succes van de Belgische recyclageketen en vinden we tegelijk de hefbomen voor opschaling.

Ontdek de white paper ‘België als Europese recyclagehub – in vier stappen richting een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen'.