Nieuw netheidsproject de Click gaat van start in Namen

 

Vanaf september biedt Namen als eerste Waalse stad haar inwoners een participatief en ludiek project aan dat openbare netheid en recyclage combineert. Het project “de Click” richt zich in de eerste plaats op de inwoners van Namen. Het is een initiatief van Fost Plus in samenwerking met de Stad Namen, met als doel de netheid te verbeteren via een beloningsmechanisme, en tegelijkertijd meer verpakkingen te recycleren die in de openbare ruimte worden geconsumeerd.

Het project is voor het eerst gelanceerd in 2020 in De Haan aan zee, en meer recent, deze zomer, in Antwerpen. Namen krijgt de primeur voor Wallonië en koos voor de gelegenheid een Naamse meter: de Belgische presentatrice Fanny Gillard.

Het project is gebaseerd op het gebruik van een smartphone-applicatie die is bedoeld om mensen op een ludieke manier aan te zetten tot het juiste gedrag, namelijk het afval dat ze buitenshuis produceren in de (juiste) afvalbak gooien. Concreet volstaat het om de verpakking te fotograferen en scannen, en ze vervolgens in de daartoe bestemde vuilnisbak te gooien.

De Click is geografisch beperkt tot de binnenstad, Jambes, la Corbeille en de jaagpaden. In ruil voor een lege verpakking die je in een openbare afvalbak gooit, krijg je virtueel geld dat je vervolgens kunt besteden in de deelnemende lokale handelszaken of inwisselen voor toegang tot verschillende sport- of cultuurdiensten van de Stad Namen.

Opdat het systeem kon werken, moest de afvalinfrastructuur worden aangepast. Er zijn enerzijds de dubbele afvaleilanden voor PMD en restafval, bijvoorbeeld die in de stations. En anderzijds de afvalbakken op strategische plekken in de binnenstad, in de kleuren van de “Click”.

Het afval dat daarin wordt gedeponeerd, zal worden ingezameld en daarna worden voorgesorteerd om zoveel mogelijk verpakkingen te recupereren voor recyclage. Dit sorteersysteem maakt deel uit van de strategie van Fost Plus, die gericht is op het verdubbelen van de hoeveelheid buitenshuis ingezameld PMD tegen 2023. Tijdens diverse evenementen en festiviteiten in Namen zullen teams van “Click”-stewards aanwezig zijn om iedereen aan te moedigen te “clicken”.

De ervaring zal toegankelijk, modern en ludiek zijn. Daardoor zal de Click een gewoonte worden en zullen burgers een positieve en concrete impact kunnen hebben op hun omgeving.

Het is onze plicht om dit soort initiatieven aan te moedigen en goed gedrag te belonen. Onze mensen zullen in een schonere stad rondlopen en wonen, en tegelijkertijd de lokale handel steunen. Het is een win-winproject voor iedereen!

Charlotte Deborsu, schepen voor openbare netheid: “Het project beantwoordt aan de verwachtingen voor onze doelstellingen van openbare netheid. De Stad Namen zet in op zwerfvuilbestrijding om de netheid van de straten en openbare ruimtes te verzekeren. Ze wil een gedragsverandering teweeg te brengen in het beheer van verpakkingsafval en spoort iedereen aan om de Click-applicatie te downloaden. De Click brengt ons een stap dichter naar een schonere stad, zeker in bepaalde probleemgebieden zoals rond scholen. Bovendien draagt de Click zijn steentje bij om de lokale handel te stimuleren. “

Maxime Prévot, burgemeester, onderstreept de voordelen van het project: “Het is onze plicht om dit soort initiatieven aan te moedigen en goed gedrag te belonen. Onze mensen zullen in een schonere stad rondlopen en wonen, en tegelijkertijd de lokale handel steunen. Het is een win-winproject voor iedereen! “

Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus, ziet met genoegen hoe het project groeit: “Door deze 'mentale click' te maken, versterken mensen de initiatieven die we hebben opgezet om verpakkingsafval in te zamelen en te recycleren. Zo komen we steeds dichter bij onze ambitie: ervoor zorgen dat elke verpakking kan worden gerecycleerd. En het is belangrijk om de juiste reflexen al op jonge leeftijd aan te leren, met een eenvoudige en efficiënte applicatie! “

Uiteindelijk voldoet het project aan twee duidelijk afgebakende doelstellingen. Enerzijds wil het een mentaliteitsverandering teweegbrengen door mensen aan te moedigen hun eigen afval in de juiste afvalbak te gooien en zwerfvuil te verzamelen. Anderzijds verbetert het project de infrastructuur en de logistiek voor het inzamelen van afval. De steun van lokale kmo’s, al meer dan 70 tot nu toe, is in dit opzicht cruciaal, en hun toezegging om Circular Ucoins in te wisselen voor voordelen is hiervan het bewijs.