Een vruchtbare bodem voor de circulaire verpakkingseconomie

 

Verpakkingen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Als motor van de circulaire economie, streeft Fost Plus naar een recyclageoplossing voor elke huishoudelijke verpakking op de markt. Op die manier houden we kostbare materialen in de keten als secundaire grondstoffen voor nieuwe verpakkingen of producten. Wij leggen uit waarom vandaag de tijd rijp is om een versnelling hoger te schakelen in de realisatie van de circulaire economie voor verpakkingen.

Een nieuwe kijk op verpakkingen

Verpakkingen vervullen een functie. Een leven zonder verpakkingen is niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk. Verpakkingen zorgen ervoor dat producten langer vers blijven, veilig vervoerd worden en hygiënisch bewaard blijven. Ze bestaan in verschillende materialen, zoals glas, aluminium, staal of plastic. De keuze voor een welbepaald materiaal wordt bepaald door een scala aan factoren.
Dat verpakkingen in vele gevallen noodzakelijk zijn, wil echter niet zeggen dat we ons er zomaar bij moeten neerleggen dat verpakkingen afval worden en de materialen verloren gaan. In tegendeel. Alles verandert van zodra we een verpakking niet langer beschouwen als afval maar als een kostbare grondstof.

Het circulaire model: een duurzame toekomstvisie

Het lineaire 'make-take-waste' consumptiemodel dat zo lang kenmerkend was voor de moderne maatschappij is geen duurzame oplossing voor de toekomst. Vandaag evolueren we duidelijk richting een circulair model, waarbij materialen als secundaire grondstoffen in de keten gehouden worden. Zo blijft de instroom van virgin materiaal of primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt.
Dus, wanneer verpakking nodig en nuttig is, is het belangrijk om ze maximaal in te zamelen voor recyclage. Op die manier gaat de waarde van de materialen niet verloren.

(bron: Ellen MacArthur Foundation on the Circular Economy)

Alles verandert van zodra we een verpakking niet langer beschouwen als afval maar als een kostbare grondstof.

Drie voorwaarden voor de realisatie van een circulaire verpakkingseconomie 

Het efficiënte huis-aan-huis inzamelsysteem voor huishoudelijk verpakkingsafval bestaat al sinds de jaren '90. Vandaag is het de ambitie van Fost Plus om te evolueren richting een volledig circulaire economie voor verpakkingen. Daarvoor is aan drie belangrijke voorwaarden voldaan.

 1. Stabiel investeringsklimaat

  In 2019 kondigden we de bouw van vijf nieuwe sorteercentra in België aan. Deze zijn allemaal operationeel in de loop dit jaar. (Lees hier meer over de lancering van de Nieuwe Blauwe Zak als katalysator.) Eind 2020 kondigden we de bouw aan van drie nieuwe recyclagecentra op eigen bodem. Naast de recyclage van PET-flessen, voorzien deze in de recyclage van nieuwe materiaalsoorten uit de Nieuwe Blauwe Zak.

  In overleg met de overheid pasten we de bestekken aan van één tot drie jaar naar negen jaar. Omdat een vestiging op Belgische bodem vooropgezet wordt, konden we zo investeerders meer zekerheid bieden. En met succes. Er volgen nog bijkomende recyclagecentra. Meer nieuws daarover volgt.
   
 2. Samenwerking doorheen de keten

  Fost Plus is de spil in het netwerk van verpakkingsrecyclage. We zoeken samen met alle spelers in de keten naar oplossingen om meer en beter te recycleren, dankzij steeds efficiëntere systemen. Die nauwe samenwerking laat ons toe om snel in spelen op innovaties in de verpakkingen die onze leden op de markt brengen, op veranderende consumptietrends of op logistieke uitdagingen. Zo zorgt het nieuwe aangiftesysteem MyFost ervoor dat we over nog meer accurate en transparante verpakkingsdata beschikken. Dat is belangrijk om tegemoet te komen aan de snel evoluerende regelgeving en recyclagedoelstellingen.
   
 3. Europees draagvlak voor het gebruik van recyclaat

  Verpakkingen komen zelden in een exclusief Belgische context op de markt. Alle verpakkingsinnovatie dient dus op Europese schaal bekeken te worden. Door het gebruik van recyclaat verder te promoten en zelfs te verplichten, zoals dat het geval is in de Single Use Plastics Directive, wordt het aspect circulariteit automatisch meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen. Europa verplicht tegen 2030 minstens 30% recyclaat in alle plastic drankflessen. In de erkenning van Fost Plus is trouwens voorzien dat nu al 25% van de PET-balen naar nieuwe flessen moet gaan. In 2019 haalden we al 40% bottle-to-bottle recyclage. De nieuwe Belgische PET-recyclagefabriek voorziet in r-PET dat opnieuw op de Belgische markt geïntroduceerd wordt dankzij bottle-to-bottle toepassingen met 51 tot 100% recycled content.

  Covid-19 heeft ons verplicht om de realiteit zoals we die kenden te hertekenen. We werken massaal thuis, starten nieuwe verdienmodellen op en omarmen nieuwe technologieën. We kijken vooruit. Laat ons op ditzelfde elan verder gaan als het over huishoudelijk verpakkingsafval gaat en niet meer aanvaarden dat kostbare materialen zomaar verloren gaan. Stap vandaag mee in het circulaire verhaal.