De Haan trapt verdere uitrol van de Click aan zee af

 

De Haan en Fost Plus herlanceren het citycleaning project de Click in de kustgemeente. Tegelijk bevestigt de milieudienst van Middelkerke vergaande interesse om de Click in de badstad te introduceren. Deze uitbreiding naar de – op termijn hopelijk volledige – kustlijn kadert in de bredere zwerfvuilaanpak van de Vlaamse regering via het charter van Minister Demir. Met De Haan in een voortrekkersrol zet Fost Plus verder in op verpakkingsrecyclage en zwerfvuilbestrijding, onder meer door ook de inzamel- en sorteerlogistiek aan te pakken.

De Haan was in 2020 de eerste gemeente die, op initiatief van burgemeester Wilfried Vandaele, in het innovatieve project stapte om meer verpakkingsafval buitenshuis in te zamelen en zwerfvuil tegen te gaan. De Click zet bewoners en bezoekers aan om hun afval  - net als thuis - ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien. Daartoe worden ze gemotiveerd via ‘Circular UCoins’, een digitale munt die verzilverd kan worden bij de lokale handelaars. Je spaart ze door elke verpakking die je weggooit te scannen met je smartphone. Dit kan vanaf nu ook via een meer gebruiksvriendelijke app.

Marleen De Soete, schepen voor afvalbeheer en lokale economie: “De Haan heeft altijd de ambitie gehad om de properste badstad van het land te worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij vanuit onze voortrekkersrol vandaag een warme oproep doen naar de andere kustgemeentes om ook de Click te maken. Alleen samen kunnen we zwerfvuil uit het straatbeeld bannen.” 

Patrick Laevers, managing director van Fost Plus: “Wanneer verpakkingen bij het zwerfvuil terecht komen, kunnen de materialen niet gerecycleerd worden en gaan ze verloren voor de circulaire economie. De Click is de ontbrekende schakel in de strijd tegen zwerfvuil, omdat het verder bouwt op de sterktes van de bestaande systemen – zoals de efficiënte huis-aan-huis inzameling via de Nieuwe Blauwe Zak. De eerste pilootprojecten hebben ons vorig jaar toegelaten het mechanisme en de technologie te testen en verder te optimaliseren, waardoor vandaag een verdere uitrol mogelijk is. De Vlaamse regering ondersteunt ons daarin via het zwerfvuilcharter van Minister Demir.”
 

De Click is de ontbrekende schakel in de strijd tegen zwerfvuil, omdat het verder bouwt op de sterktes van de bestaande systemen – zoals de efficiënte huis-aan-huis inzameling via de Nieuwe Blauwe Zak.

Voorsorteren voor maximale recyclage

De Click wil enerzijds een mentaliteitswijziging creëren door bewoners en bezoekers te stimuleren om hun eigen afval correct weg te gooien én zwerfvuil op te ruimen. Dat doen we door hen via Circular UCoins te belonen voor het gewenst gedrag. Anderzijds zet de Click in op het versterken van de infrastructuur en logistiek om afval in te zamelen. Naast het (bij)plaatsen van dubbele afvaleilanden voor PMD en restafval, werden op strategische plaatsen in straten en op pleinen afvalbakken opvallend aangekleed. Afval dat daarin ongescheiden wordt ingezameld, wordt in gespecialiseerde sorteercentra voorgesorteerd zodat de verpakkingen maximaal uit het restafval gerecupereerd worden voor recyclage. Uitgesorteerde verpakkingen vervolgen daarna hun gewoonlijke traject voor recyclage, samen met het huis-aan-huis ingezamelde PMD via de Nieuwe Blauwe Zak. Beide trajecten kaderen in de strategie van Fost Plus om het buitenshuis ingezamelde PMD te verdubbelen tegen 2023. 

Patrick Laevers, managing director van Fost Plus: “Voorsorteertrajecten betekenen een bijkomende investering van zo’n 180 euro per ton. Dit is een duidelijk engagement vanuit de industrie en de handel om alle verpakkingen in te zamelen voor recyclage.”